سال ۱۳۹۴

فراخوان مقاومت ایران به پذیرش پناهجویانی كه از جهنم رژیم آخوندی گریخته اند

مقاومت ایران دولتهای یونان و مقدونیه را به پذیرش پناهجویانی كه از جهنم ستم و جنایت رژیم آخوندی گریخته و خود را از ایران به مرز های این كشورها رسانده فرا می خواند و ضمن تفاهم با مشكلات مردم و دولت این كشورها به خاطر ورود صدها هزار پناهجو تاكید می كند مخالفان فاشیسم دینی حاكم بر ایران كه 120 هزار اعدام سیاسی را در كارنامه خود دارد طبق كنوانسیون 1951 ژنو و همه عرفها و استانداردهای شناخته شده بین المللی شایسته برخورداری از حق مقدس پناهندگی هستند.

بیلان دو سال ریاست جمهوری روحانی چیزی جز تشدید سركوب شامل 2000 اعدام و قطع دست و پا و اسیدپاشیدن بر صورت زنان و دختران و گسترش فاجعه بار فقر و فحشا و اعتیاد نیست.

قطعنامه هفته گذشته كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد و محكومیت شدید نقض حقوق بشر در ایران كه در روز 28آبان به تصویب رسید، شبهه یی در ضرورت اولویت دادن به پناهجویان ایرانی باقی نمی گذارد. این قطعنامه نگرانی جدی خود را از شمار بالای اعدامها در نبود سیستمهای حفاظتی شناخته شده بین المللی از جمله اعدام نوجوانان و افرادی که در زمان ارتکاب جرم كمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و همچنین از شکنجه یا سایر مجازاتهای بیرحمانه و تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران و اقلیتهای قومی و زبانی و مذهبی ابراز كرده و خواستار پایان دادن به آنها در قانون و در عمل شد.

شماری از پناهجویان ایرانی گریخته از جهنم آخوندی که برای پناهندگی در کشورهای اروپایی كه در هفته های اخیر در سوز سرما در این مناطق مرزی متوقف شده اند پلاكاردهایی در دست دارند كه روی آن نوشته اند:‌ «در ایران حقوق بشر نیست»، «ما آزادی می خواهیم».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 ۴ آذر ۱۳۹۴ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۵)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا