سال ۱۳۹۴

ایران: مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی عرب در زندان اهواز

مقاومت ایران به اعزام یک هیأت تحقیق بین المللی برای رسیدگی به مرگ مشکوک زندانیان سیاسی فراخوان می دهد.

در روز جمعه ۶ آذرماه، محمد حمادی، یک زندانی سیاسی ۳۵ساله، پدر یک فرزند، از هموطنان عرب اهوازی پس از تحمل هفت سال حبس به نحو مشکوکی در زندان اهواز جان باخت. وی از تندرستی کامل برخوردار بود. به گفته شاهدان عینی او قبل از انتقال به بهداری ملاثانی،

در نزدیکی اهواز که تحت کنترل سپاه پاسداران است، جان سپرده بود. رژیم آخوندی علت مرگ این زندانی سیاسی را سکته مغزی عنوان کرد.

 محمد حمادی که کارگر برقکار بود، در سال ۸۷ توسط عوامل اطلاعاتی رژیم دستگیر و روانه شکنجه گاههای رژیم شد. او به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» به ۱۰سال حبس محکوم شد. وی که عمده دوران حبس خود را در زندان سپیدار اهواز گذرانده بود، طی ماههای اخیر به زندان شیبان در این شهر منتقل شد.

 قتل مخفیانه زندانیان سیاسی یك روش شناخته شده در رژیم آخوندی به ویژه در سالهای اخیر بوده است. ولی الله فیض مهدوی، امیرحسین حشمت ساران، منصور رادپور، افشین اسانلو از این شمارند. در جدیدترین مورد زندانی سیاسی مقاوم شاهرخ زمانی، در روز ۲۲شهریور ماه به نحو مشكوكی در زندان گوهردشت جان باخت.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به محكوم كردن شرایط غیرانسانی زندانهای رژیم ایران و رفتار جنایتكارانه دژخیمان با زندانیان فراخواند و خواستار تشكیل یك هیأت بین المللی برای تحقیق درباره مرگ مشكوك زندانیان سیاسی در ایران از جمله محمد حمادی شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶ آذر ۱۳۹۴ (۲۷نوامبر ۲۰۱۵)

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا