سال ۱۳۹۴

گزارش آژانس حاكی از عدم همكاری رژیم و نقض آشكار برجام است

آژانس تأیید می كند پروژه تسلیحات اتمی آخوندها حداقل تا 2009 ادامه داشته است.

گزارش نشان می دهد افشاگری سال 2003 مقاومت ضربه كاری به پروژه دستیابی رژیم به بمب اتمی بوده است.

گزارش سرفصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره «وجوه احتمالی نظامی برنامه هسته یی» رژیم آخوندی، به وضوح مبین عدم همكاری رژیم با آژانس و نقض آشكار برجام است.

گزارش 16 صفحه یی آژانس بعد از بررسی تك تك 12 موضوع مورد تحقیق، تصریح می كند كه «ارزیابی آژانس این است كه طیفی از فعالیتها مرتبط با تولید یك بمب اتمی در ایران قبل از پایان سال 2003 به عنوان یك تلاش هماهنگ در جریان بود و برخی فعالیتها هم بعد از سال 2003 ادامه یافت» و اینكه فعالیتهای رژیم در این زمینه حداقل تا ساعت 2009 ادامه یافته است.

سال 2003 كه به عنوان سرفصلی در تغییر دستگاه رژیم برای دستیابی به بمب اتمی مورد اشاره قرار گرفته است معطوف به افشای سایت شیان لویزان توسط مقاومت ایران در مه 2003 است. این سایت زیر عنوان «مركز تحقیقات فیزیك» مقر اصلی و مركز اعصاب متمركز رژیم برای دستیابی به سلاح هستهیی بود. با افشای این سایت، رژیم مجبور به جمع كردن آن و پراكنده كردن این دستگاه شد و اكنون بیش از پیش سنگینی این ضربه به تلاش سیستماتیك آخوندها برای دستیابی به بمب هسته یی آشکار می گردد.

 به رغم تمام كارشكنی ها و عدم همكاریهای رژیم و نقض تعهداتی که نسبت به نقشه مسیر امضا شده با آژانس در ژوییه 2015 داشته، این گزارش در چندین مورد از جمله چاشنیهای سیم پل انفجاریEBW ، یا چشمه نوترونی فریبكاریهای رژیم را رد كرده است. بنا بر گزارش توضیحات رژیم در این زمینه بعضاً متناقض یا ناهمخوان بوده اند. گزارش تصریح می كند كه «چاشنیهای EBW كه توسط ایران درست شده اند ویژگیهای مورد نیاز برای استفاده در یك بمب اتمی را دارا هستند» و «تکنولوژی MPI در ایران دارای ویژگیهای مرتبط با دستگاه انفجاری هسته یی است».

گزارش توضیحات رژیم در مورد استفاده از پارچین برای «ذخیره كردن مواد شیمیایی برای تولید مواد منفجره» را رد كرده و تصریح می كند كه «اطلاعات در دسترس آژانس در رابطه با آزمایش هیدورودینامیك نشان می‌دهد كه ایران یك سیلندر بزرگ ساخته و آن را در سال 2000 در مجتمع نظامی پارچین نصب نمود. سایر اطلاعات مبین این است كه مختصات این سیلندر با مختصات یك محفظه انفجاری كه در انتشارات یك متخصص خارجی آمده بود همخوان است. اطلاعات در دست آژانس از جمله نتایج آزمایشهای نمونه های برداشته شده از محل و تصاویر ماهواره یی استدلالهای ایران را در مورد اهداف این ساختمان تأیید نمی كند».

این گزارش مهر باطلی بر دعاوی رژیم مبنی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته یی اش و فتوای پوشالی خامنه ای مبنی بر حرام بودن بمب اتمی می زند.

گزارش آژانس مبنی بر تلاش سیستماتیك ملایان برای به دست آوردن بمب اتمی در حالی است كه رژیم در طی سالیان، به طور مستمر برای از بین بردن اسناد و مدارك فعالیتهای مخفی خود برای دستیابی به سلاح هسته یی تلاش كرده است و اگر طرف حسابهای بین المللی با اقدامهای غیرقانونی رژیم با قاطعیت برخورد می‌كردند، مطمئنأ ابعاد بیشتری از این برنامه افشا می شد و آژانس موارد بسیار بیشتری از تلاشهای رژیم برای دستیابی به بمب اتم را فاش می كرد.

بنا بر اطلاعات موثقی كه شبكه سازمان مجاهدین خلق ایران از داخل ایران به دست آورد و در روز اول دسامبر افشا نمود رژیم آخوندی همزمان با تحقیقات آژانس برای تهیه گزارش، یك كمیته مخفی برای تدوین پاسخ به خواستها و سئوالات آژانس ایجاد نمود. افراد كلیدی این كمیته از مقامات عالیرتبه سپاه پاسداران و وزارت دفاع بودند. این افراد از جمله كسانی هستند كه طی سالیان گذشته همواره از نزدیك در پروژه های اتمی رژیم درگیر بوده اند. مأموریت این کمیته این بود که با توجه به اشرافی كه به جنبه های نظامی برنامه اتمی رژیم دارند، در پاسخ به آژانس با ایجاد سناریوهای ضروری دال بر استفاده غیر نظامی، اهداف رژیم برای دستیابی به بمب اتمی را لاپوشانی کنند. محسن فخری زاده، كلیدی ترین فرد برنامه تسلیحات هسته یی رژیم که از اعضای این کمیته است، پاسخها را نهایی كرده و در اختیار امور پادمان سازمان انرژی اتمی، ارگانی كه به طور رسمی پاسخگوی بازرسان آژانس در ایران است می داد كه به آژانس بدهد.

 گزارش اخیر آژانس به خوبی مبین این واقعیت است كه فاشیسم دینی حاکم بر ایران بهیچوجه قصد ندارد از پروژه تسلیحات اتمی دست بكشد. در غیر این صورت با ارائه تمام مدارك و اسناد چندین سال پیش این پرونده را بسته بودند. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین رژیم و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام كه از ابتدا همواره نفر شماره 2 این رژیم بوده، در روز 4 آبان 94 در گفتگویی با ایرنا، خبرگزاری رسمی رژیم به صراحت اعتراف كرد كه هدف رژیم از ابتدای راه اندازی برنامه اتمی دسترسی به بمب بوده و هیچگاه این ایده كنار گذاشته نشده است.

با رویكرد فعلی ملایان هر گونه صحت از راستی آزمایی و اطمینان از متوقف شدن تلاشهای رژیم برای دستیابی به سلاح هسته یی كه نقطه كانونی توافق P5+1 با رژیم است، یك وهم مطلق است. در چنین وضعیتی رفع تحریمها و دادن دست باز به ملایان تنها دست آنها را در ادامه این پروژه بازتر خواهد كرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ آذر ۱۳۹۴ (۳ دسامبر ۲۰۱۵)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا