سال ۱۳۹۴

روز دانشجو-شماره ا, ایران: شعارهای «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در سخنرانی روحانی

سخنرانی روحانی رییس جمهور رژیم آخوندی در دانشگاه صنعتی شریف در تهران به تشنج کشیده شد به نحوی که  آخوند روحانی مجبور شد سخنرانی خود را کوتاه کرده و جلسه را ترک کند.

این در حالی بود که عوامل حراست، شعبه وزارت اطلاعات در دانشگاه، در وحشت از اعتراضات دانشجویی مانع ورود اكثر دانشجویان به سالن شده بود و صرفا افراد دستچین شده حق ورود داشتند. به همین خاطر بیشتر 1500صندلی سالن خالی بود.

دانشجویانی که در بیرون سالن تجمع کرده بودند شعار  «زندانی سیاسی آزاد باید گردد » را سردادند.

با اینحال بسیاری از دانشجویانی كه به سالن  راه  یافته بودند سخنان عوامفریبانه آخوند روحانی را در مورد کاهش نرخ تورم و دستاوردهای دولت ورشکسته اش به سخره گرفته و او را هو کردند و شعار ac«دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» سر دادند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16آذر 1394 (7دسامبر2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا