سال ۱۳۹۴

تلاش مذبوحانه رفسنجانی برای نجات نظام از هم گسیخته ولایت فقیه و احیای موقعیت خود

موقعیت متزلزل خامنه ای به خاطر عقب نشینی ناگزیر از بمب اتمی و شكستهای پی در پی در سوریه.

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام آخوندی روز یکشنبه۲۲ آذر (۱۳دسامبر) در اظهاراتی كه از اوج گیری مخاصمات درونی رژیم خبر می دهد، در یك تهاجم جدید به باند رقیب از تشكیل گروهی برای پیدا كردن ولی فقیه بعدی خبر داد و بار دیگر بر ضرورت شورایی بودن ولایت فقیه تأكید كرد.

او كه با خبرگزاری حكومتی کار ایران (ایلنا) مصاحبه می كرد گفت: «‌اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند…حالا هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده‌یی انجام دهند. البته دارند آماده می‌شوند و مطالعه می‌کنند و گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می‌کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد، بتوانند برای رأی‌گیری مطرح کنند». او در قسمت دیگری از سخنانش گفت: «در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند. نظر من هم شورایی بود، ولی وقتی خبرگان اینگونه تصویب كرد، [گفتم] تسلیم هستیم».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

وی با اشاره به فشارهای باند خامنه ای علیه خودش آنها را عاری از «نزاکت دیپلوماتیک» خواند و گفت: «فشار اینها روی من هیچ تأثیری ندارد و مثل كلاغهایی هستند كه از روی درختها می‌پرند». وی گفت این اعمال فشارها ریشه در نهادهای قدرت دارند و افزود: «یك عده در مجلس با استفاده از تریبون باز آنجا تندروی را اشاعه می‌دهند و متأسفانه بعضی از نهادهای كشور هم كم و بیش با آن‌ها همكاری می‌كنند. صدا و سیما هم تندروی‌های آنها را پخش می‌كند كه تشویق می‌شوند..این شیوه‌ به نفع كشور، انقلاب و اسلام نیست».

اظهارات جدید و بیسابقه رفسنجانی به دنبال شكستهای مكرر رژیم در یكسال گذشته و ضربات مهلکی است که هژمونی و سلطه خامنه ای را در درون رژیم به شدت مخدوش و تمامیت نظام ولایت فقیه را به خطر انداخته است. عقب نشینی ناگزیر از ساختن بمب اتمی و تن دادن به توافق اتمی، ضربات پی در پی و تلفات روزافزون در سوریه و تشكیل ائتلاف عربی و ناكامی در تسلط بر یمن و دریای سرخ و باب المندب از آن جمله اند.

رفسنجانی در این شرایط مذبوحانه تلاش می كند از یك سو نظام از هم گسیخته آخوندی را با ولایت فقیه شورایی و جستجو برای ولی فقیه بعدی نجات دهد و از سوی دیگر با خامنه ای تصفیه حساب كرده و موقعیت از دست رفته خود را احیا كند. اما ولایت فقیه قبایی است كه به قامت خامنه ای دوخته شده و با حذف خامنه ای تمامیت رژیم متزلزل می شود. این رژیم بیش از هر زمان دیگر آسیب پذیر است و اگر در قبال طرحهای شومش در منطقه ایستادگی شود به سرعت در هم خواهد شكست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ آذر ۱۳۹۴ (۱۴دسامبر ۲۰۱۵)

 

تلاش مذبوحانه رفسنجانی برای نجات نظام از هم گسیخته ولایت فقیه و احیای موقعیت خود

موقعیت متزلزل خامنه ای به خاطر عقب نشینی ناگزیر از بمب اتمی و شكستهای پی در پی در سوریه.

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام آخوندی روز یکشنبه۲۲ آذر (۱۳دسامبر) در اظهاراتی كه از اوج گیری مخاصمات درونی رژیم خبر می دهد، در یك تهاجم جدید به باند رقیب از تشكیل گروهی برای پیدا كردن ولی فقیه بعدی خبر داد و بار دیگر بر ضرورت شورایی بودن ولایت فقیه تأكید كرد.

او كه با خبرگزاری حكومتی کار ایران (ایلنا) مصاحبه می كرد گفت: «‌اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند…حالا هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده‌یی انجام دهند. البته دارند آماده می‌شوند و مطالعه می‌کنند و گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می‌کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد، بتوانند برای رأی‌گیری مطرح کنند». او در قسمت دیگری از سخنانش گفت: «در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند. نظر من هم شورایی بود، ولی وقتی خبرگان اینگونه تصویب كرد، [گفتم] تسلیم هستیم».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

وی با اشاره به فشارهای باند خامنه ای علیه خودش آنها را عاری از «نزاکت دیپلوماتیک» خواند و گفت: «فشار اینها روی من هیچ تأثیری ندارد و مثل كلاغهایی هستند كه از روی درختها می‌پرند». وی گفت این اعمال فشارها ریشه در نهادهای قدرت دارند و افزود: «یك عده در مجلس با استفاده از تریبون باز آنجا تندروی را اشاعه می‌دهند و متأسفانه بعضی از نهادهای كشور هم كم و بیش با آن‌ها همكاری می‌كنند. صدا و سیما هم تندروی‌های آنها را پخش می‌كند كه تشویق می‌شوند..این شیوه‌ به نفع كشور، انقلاب و اسلام نیست».

اظهارات جدید و بیسابقه رفسنجانی به دنبال شكستهای مكرر رژیم در یكسال گذشته و ضربات مهلکی است که هژمونی و سلطه خامنه ای را در درون رژیم به شدت مخدوش و تمامیت نظام ولایت فقیه را به خطر انداخته است. عقب نشینی ناگزیر از ساختن بمب اتمی و تن دادن به توافق اتمی، ضربات پی در پی و تلفات روزافزون در سوریه و تشكیل ائتلاف عربی و ناكامی در تسلط بر یمن و دریای سرخ و باب المندب از آن جمله اند.

رفسنجانی در این شرایط مذبوحانه تلاش می كند از یك سو نظام از هم گسیخته آخوندی را با ولایت فقیه شورایی و جستجو برای ولی فقیه بعدی نجات دهد و از سوی دیگر با خامنه ای تصفیه حساب كرده و موقعیت از دست رفته خود را احیا كند. اما ولایت فقیه قبایی است كه به قامت خامنه ای دوخته شده و با حذف خامنه ای تمامیت رژیم متزلزل می شود. این رژیم بیش از هر زمان دیگر آسیب پذیر است و اگر در قبال طرحهای شومش در منطقه ایستادگی شود به سرعت در هم خواهد شكست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ آذر ۱۳۹۴ (۱۴دسامبر ۲۰۱۵)

 

موقعیت متزلزل خامنه ای به خاطر عقب نشینی ناگزیر از بمب اتمی و شكستهای پی در پی در سوریه.

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام آخوندی روز یکشنبه۲۲ آذر (۱۳دسامبر) در اظهاراتی كه از اوج گیری مخاصمات درونی رژیم خبر می دهد، در یك تهاجم جدید به باند رقیب از تشكیل گروهی برای پیدا كردن ولی فقیه بعدی خبر داد و بار دیگر بر ضرورت شورایی بودن ولایت فقیه تأكید كرد.

او كه با خبرگزاری حكومتی کار ایران (ایلنا) مصاحبه می كرد گفت: «‌اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند…حالا هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده‌یی انجام دهند. البته دارند آماده می‌شوند و مطالعه می‌کنند و گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می‌کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد، بتوانند برای رأی‌گیری مطرح کنند». او در قسمت دیگری از سخنانش گفت: «در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند. نظر من هم شورایی بود، ولی وقتی خبرگان اینگونه تصویب كرد، [گفتم] تسلیم هستیم».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

وی با اشاره به فشارهای باند خامنه ای علیه خودش آنها را عاری از «نزاکت دیپلوماتیک» خواند و گفت: «فشار اینها روی من هیچ تأثیری ندارد و مثل كلاغهایی هستند كه از روی درختها می‌پرند». وی گفت این اعمال فشارها ریشه در نهادهای قدرت دارند و افزود: «یك عده در مجلس با استفاده از تریبون باز آنجا تندروی را اشاعه می‌دهند و متأسفانه بعضی از نهادهای كشور هم كم و بیش با آن‌ها همكاری می‌كنند. صدا و سیما هم تندروی‌های آنها را پخش می‌كند كه تشویق می‌شوند..این شیوه‌ به نفع كشور، انقلاب و اسلام نیست».

اظهارات جدید و بیسابقه رفسنجانی به دنبال شكستهای مكرر رژیم در یكسال گذشته و ضربات مهلکی است که هژمونی و سلطه خامنه ای را در درون رژیم به شدت مخدوش و تمامیت نظام ولایت فقیه را به خطر انداخته است. عقب نشینی ناگزیر از ساختن بمب اتمی و تن دادن به توافق اتمی، ضربات پی در پی و تلفات روزافزون در سوریه و تشكیل ائتلاف عربی و ناكامی در تسلط بر یمن و دریای سرخ و باب المندب از آن جمله اند.

رفسنجانی در این شرایط مذبوحانه تلاش می كند از یك سو نظام از هم گسیخته آخوندی را با ولایت فقیه شورایی و جستجو برای ولی فقیه بعدی نجات دهد و از سوی دیگر با خامنه ای تصفیه حساب كرده و موقعیت از دست رفته خود را احیا كند. اما ولایت فقیه قبایی است كه به قامت خامنه ای دوخته شده و با حذف خامنه ای تمامیت رژیم متزلزل می شود. این رژیم بیش از هر زمان دیگر آسیب پذیر است و اگر در قبال طرحهای شومش در منطقه ایستادگی شود به سرعت در هم خواهد شكست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ آذر ۱۳۹۴ (۱۴دسامبر ۲۰۱۵)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا