سال ۱۳۹۴

وحدت روحانی با خامنه ای در پشتیبانی از جنایتهای پاسداران در سوریه وعراق و حمایت از اسد

روحانی: اگر پاسداران در عراق و سوریه نبودند امنیت نداشتیم و به توافق اتمی نمی رسیدیم

شمخانی با تهدید كشورهای منطقه گفت اگر در سوریه نمی جنگیدیم تهران و اهواز و همدان ناامن بود

آخوند روحانی، رئیس جمهور فاشیسم دینی حاكم بر ایران، در روز 19 بهمن در تجلیل از دست اندركاران مذاكرات اتمی در یك اعتراف بیسابقه گفت: «اگر نیروهای مسلح ما امنیت این کشور را حفظ نمی‌کردند و سرداران رشید ما در بغداد و سامرا و فلوجه و الرمادیه و… ایستادگی نمی‌کردند و اگر در دمشق و حلب به دولت سوریه کمک نمی‌کردند و اگر شهامت ارتش و سپاه و بسیج و ناجا نبود ما امنیتی نداشتیم که بتوانیم به این خوبی مذاکره کنیم».

این یك اذعان بیسابقه به این حقیقت است كه هیچ تفاوتی در رویكرد روحانی با خامنه ای و دیگر سران فاشیسم دینی حاكم بر ایران و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس با مسأله سوریه و عراق نیست و روحانی نیز به همان اندازه در جنایتهای جنگی  و جنایت علیه بشریت در منطقه سهیم است و باید در مقابل عدالت قرار گیرد.

از سوی دیگر اظهارات رئیس جمهور رژیم آخوندی بار دیگر این حقیقت را به اثبات می رساند كه رژیم آخوندی از دست‌اندازی به منطقه و اشغال آشكار و پنهان سوریه و عراق حداكثر استفاده را برای باجگیری و كسب امتیازات بیشتر از غرب در مذاكرات اتمی كرده و می كند.

بی جهت نیست كه مقاومت ایران پیش از این بارها اعلام كرده است مخرب‌ترین سیاست، سكوت در مقابل جنایت این رژیم در داخل و خارج ایران به بهانه مذاكرات یا توافق اتمی است. سیاستی كه به طور معكوس باعث تشویق این رژیم در ادامه پروژه های اتمیش نیز می شود.

در روز دوشنبه 20 بهمن پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم   و از نزدیكان روحانی نیز در مراسم تشیع جنازه شماری از كشته شدگان سپاه پاسداران در سوریه گفت: اگر اینها در سوریه كشته نمی شدند «تهران‌مان نا امن بود، همدان‌مان، اهوازمان نا امن بود». وی با تهدید كشورهای  منطقه و غرب گفت: »در برخورد با كشورهای منطقه یی و فرامنطقه یی حامی تروریسم، هرگونه اقدامی كه قادر به انجامش باشیم تو حوزه های مختلف آن رو انجام می‌دهیم».

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

20بهمن 1394 (9 فوریه2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا