سال ۱۳۹۴

نمایش انتخابات-شماره ۱: جنگ قدرت بین قاتلان و جنایتكاران و بی اعتنایی مردم به نمایش انتخابات

سران ریز و درشت رژیم آخوندی، با التماس و درخواست مردم را به مشاركت فعال در نمایش انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع كه چیزی جز رقابت و جنگ قدرت بین باندهای مختلف قاتلان و جانیان علیه بشریت نیست، دعوت میكنند.

كاندیداهای باندهای رقیب حاكمیت همه از كسانی هستند كه در سه دهه گذشته در جنایات فاشیسم دینی حاكم بر ایران بیشترین نقش را داشته اند. به عنوان نمونه كاندیداهای باند رفسنجانی و روحانی شامل چهار وزیر اطلاعات این رژیم یعنی محمد محمدی ریشهری، قربانعلی دری نجف آبادی و محمود علوی، علی فلاحیان و همچنین علی رازینی یكی از قضات جنایتكار است كه در طول سه دهه گذشته در اعدام و كشتار هزاران تن در ایران و صدور تروریسم نقش كلیدی داشته اند.

لیست طرف مقابل نیز در برگیرنده محمد یزدی، محمود شاهرودی و صادق لاریجانی سه رئیس قوه قضاییه این رژیم یعنی دستگاه قتل و جنایت و اعدام و همچنین احمد جنتی رئیس شورای نگهبان و مصباح یزدی سردمدار فاشیستی ترین باندهای رژیم آخوندی است. عملكرد همه آنها از هر دو باند بدون تردید از مصادیق جنایت علیه بشریت است و می بایست در مقابل عدالت قرار گیرند

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در ارتباط با نمایش انتخابات مجلس و خبرگان آخوندی گفت: نتیجه این نمایش كه كمترین مشروعیتی از نظر مردم ایران ندارد هر چه که باشد، تمامیت دیكتاتوری دینی را تضعیف، بحرانهای درونی آن را تشدید و انزجار و خشم مردم از باندهای فاسد و تبهكار آخوندی حاكم را دو چندان می كند. این نمایش برنده یی در درون رژیم ندارد و تمامیت رژیم بازنده آن خواهد بود. هم خشم و انزجار مردم از آخوندها و هم مخاصمات درونی آنها عمیق تر و تشدید می شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷ اسفند ۱۳۹۴ (۲۶فوریه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا