سال ۱۳۹۴

شعار «بزن آتش به اصل ولایت» در زندان گوهر دشت

به آتش کشیدن عکسهای خامنه ای و روحانی رهبران منفور نظام آخوندی

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج جشن چهارشنبه سوری را با امکانات محدود و در زیر چشم عوامل سرکوب در این زندان برگزار کردند. آنها همراه و همصدا با مردم سراسر ایران با سر دادن شعارهای بزن آتش به بند و دستبند، ، بزن آتش بر ظلم و ستم، بزن آتش به رژیم بدکیش، بزن آتش فروزانتر از پیش، بزن آتش بر اصل ولایت از روی آتش پریدند.

در تهران جمعی از جوانان که برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری در پارك ملت تجمع کرده بودند، شعارهای ضد حکومتی سر دادند. به محض طنین انداز شدن صدای شعار گله های یكان ویژه به این محل اعزام شدند.
در منطقه تجریش نیز گروهی از مردم با شعار «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «مرگ بر روحانی» به نوبت از روی آتش پریدند. صدای ترقه، فشفشه و نارنجك مستمر به گوش می رسید.
جمع دیگری از جوانان پرشور تهرانی نیز در برج میلاد عكسهای خمینی بنیانگذار نظام ولایت فقیه و خامنه ای رهبر این نظام سرکوبگر را در مراسم چهارشنبه سوری به آتش کشیدند.
در بخشهایی از فلكه اول تهرانپارس نیز جوانان دلیر عكسهای خامنه ای و روحانی را به نشانه طرد تمامیت فاشیسم دینی حاکم بر ایران آتش زدند.
در بندر انزلی بادکنکهایی با شعارهای مرگ بر خامنه ای مرگ بر خمینی در آسمان این شهر رها شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
25 اسفند 1394 (16 مارس 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا