سال ۱۳۹۵

مریم رجوی حملات تروریستی در بروكسل را جنایت علیه بشریت توصیف كرد و آنها را قویاً محكوم نمود

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، حملات تروریستی در فرودگاه و متروی بروكسل را به مثابه جنایت علیه بشریت قویاً محكوم كرد. وی ضمن تسلیت به مردم و دولت بلژیك صمیمانه ترین همدردیهایش را به بازماندگان قربانیان این جنایت تروریستی ابراز كرد و برای مجروحان آرزوی بهبودی نمود.

مردم ایران كه ۳۷سال است تحت حاكمیت سیاه فاشیسم مذهبی و تروریستی آخوندها یعنی پدر خوانده داعش قرار دارند با این جنایتها به خوبی آشنا هستند و احساسات مردم بلژیك و اروپا را در این لحظات سخت درك می كنند.

بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام تنها بعد از ظهور دیكتاتوری دینی در ایران به یك تهدید جهانی و منطقه یی تبدیل شد و موجودیت جریانهای تروریستی با باندرول شیعه و یا سنی مستقیم یا غیر مستقیم به این رژیم گره خورده است. 

همچنانكه مقاومت ایران از سه دهه پیش بارها هشدار داده است این پدیده شوم تنها با سرنگونی این رژیم و استقرار دموكراسی و حاكمیت مردمی در ایران ریشه کن می شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

3فروردین 1395(22 مارس 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا