کمیسیون کار

کمیسیون کار: اعتصاب 10 هزار راننده خودروهای سنگین در اعتراض به افزایش مالیاتها و فساد سازمان حمل و نقل

فراخوان به حمایت از اعتصابگران و اقدام برای آزادی فوری رانندگان دستگیر شده 

روز دوشنبه 23 فروردین 95 بیش از 4500 راننده خودرورهای سنگین در پایانه حمل و نقل بندرعباس، ششمین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی خود را ادامه دادند. روز یكشنبه 22 فروردین كارگزاران رژیم آخوندی به جای پاسخ گویی به خواستهای رانندگان سه نفر از آنان را دستگیر كردند.

در شیراز و اصفهان و یزد حدود 6000 راننده سنگین در همبستگی با همكارانشان در بندرعباس دست به اعتصاب زده اند. اعتصابگران خواهان آزادی بی قید وشرط همكارانشان هستند.

این تجمع اعتراضی علیه فساد حاكم بر سازمان حمل و نقل است كه كار تحویل بار را با اخاذی ورشوه گیری انجام می دهد و به عوامل رژیم امتیازهای ویژه و خارج از نوبت می دهد. در نتیجه بسیاری از رانندگان زحمتكش باید برای نوبت حمل بار، تا ۲۰روز منتظر بمانند.

علاوه بر سازمان حمل و نقل، اداره مالیات نیز رانندگان را تحت فشار قرار داده و مالیاتهای جدیدی بر آنها وضع كرده است. این به جز انواع حق العمل ها و كمیسیونهایی است كه دوایر مختلف حكومتی از رانندگان زحمت كش مطالبه میكنند.

لازم به یادآوری است كه مدتها است كه رانندگان خواهان تغییر مدیریت فاسد سازمان حمل بار و انجمن مربوطه شده اند ولی دولت آخوند روحانی فقط دنبال اخاذی از رانندگان و كامیونداران سنگین، در پوشهای مختلف است.

آقای عباس داوری، مسئول كمیسیون كار شورای ملی مقاومت ایران با درود به رانندگان اعتصابی،‌ عموم سندیكاهای حمل و نقل و اتحادیه های كارگری و دیگر مراجع مدافع حقوق کارگران را به حمایت از رانندگان اعتصابی در ایران و آزادی بیقید و شرط کارگران بازداشت شده فرا می خواند و از عموم مردم ایران به ویژه جوانان می خواهد که به حمایت و همبستگی با کامیونداران زحمتکش اعتصابی و خانواده های آنها برخیزند.

 در حالی که رژیم آخوندی میلیاردها دلار از سرمایه های مردم ایران را برای مداخلات جنگ افروزانه و صدور تروریسم در منطقه و برنامه های اتمی و موشکی اش به هدر می دهد طبقات محروم جامعه هیچ نصیبی جز فقر و سیه روزی و غارت دسترنج شان و سرکوب ندارند.

کمیسیون کار
شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ فروردین ۱۳۹۵ (۱۲ آوریل ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا