سال ۱۳۹۵

اعدام ۱۴ زندانی همزمان با سفر نخست وزیر ایتالیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا به تهران

صبح روز چهارشنبه ۲۵ فروردین (۱۳ آوریل) همزمان با سفر نخست وزیر ایتالیا و در آستانه سفر نماینده عالی اتحادیه اروپا به تهران، رژیم ضد بشری آخوندی هشت زندانی را به طور جمعی در زندان گوهردشت کرج به دار آویخت. با اعدام یک زندانی در زندان مرکزی تبریز در روز ۲۳ فروردین و اعدام پنج زندانی دیگر در روز ۲۱فروردین، شمار اعدام شدگان صرفاً طی پنج روز اخیر به ۱۴تن بالغ می شود. در زندان اصفهان نیز پنج زندانی که در روز   ۲۳فروردین به سلولهای انفرادی منتقل شدند، در انتظار حکم اعدام به سر می برند.

روند فزاینده اعدامها که به منظور شدت بخشیدن به فضای ارعاب و برای مهار اعتراضات گسترش یابنده اقشار مختلف مردم صورت می‌گیرد، آنهم همزمان با سفر مقامهای عالیرتبه اروپایی به ایران، نشانگر آن است که ادعای میانه روی و اعتدال در این رژیم قرون وسطایی توهمی بیش نیست. وزیران خارجه هفت کشور صنعتی در بیانیه پایانی اجلاس هیروشیما از رژیم ایران خواستند به تعهدات بین المللی خود در قبال حقوق بشر احترام گذاشته و به اعدامهای خودسرانه که ناقض تعهدات بین المللی اش است پایان دهد.

 مقاومت ایران ضمن استقبال از این موضعگیری تأكید می كند صدور بیانیه كافی نیست، مراوده با فاشیسم دینی حاكم بر ایران به بهای چشم پوشی بر وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها، جز بر شدت و دامنه سرکوب به ویژه مجازات اعدام نمی افزاید. رابطه با این رژیم باید به توقف اعدامها در ایران مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ (۱۳ آوریل ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا