سال ۱۳۹۵

جلوگیری از ورود تجار عراقی به لیبرتی برای خرید اموال ساكنان كارشكنی آشكار در امر بازاسكان

كمیته دولتی سركوب مجاهدین به ریاست فالح فیاض، روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ۹۵ (۱۴ آوریل ۲۰۱۶ ) از ورود دو گروه از تاجران عراقی كه برای خرید اموال ساكنان به ورودی كمپ لیبرتی رفته بودند، جلوگیری كردند. روز پیش از آن نیز دو تاجر دیگر را، كه برای خرید اموال رفته بودند، از ورودی منطقه فرودگاه برگرداندند.

این رفتار خصمانه در حالیست كه فروش اموال لیبرتی یكی از الزامهای انتقال ساكنان به خارج از عراق است. دولت عراق نیز پیش از این اعلام كرده است كه با فروش اموال ساكنان لیبرتی موافقت كرده است. هدف ساكنان از فروش داراییهایشان تأمین بخشی از هزینه بازاسكان است. به نظر می رسد علاوه بر اعمال فشار و شكنجه روانی ساكنان، یك هدف دیگر كمیته سركوب از جلوگیری از فروش اموال، چپاول و سرقت سیستماتیك آنها و تكرار سناریویی است كه در اشرف در مورد اموال مجاهدین اجرا کردند.

مأموران كمیته سركوب در روز ۲۶ فروردین نیز در یك اقدام ایذایی و سركوبگرانه جدید از برگرداندن سبدهای خالی میوه به شركت تأمین كننده امور لجستیكی كمپ جلوگیری كردند. طی چهار سال گذشته سبدهای میوه یا اقلام غذایی خریداری شده توسط ساكنان بعد از تخلیه به طور سیستماتیك به شركت تأمین كننده برگردانده می‌شده است.

مقاومت ایران با یادآوری تعهدات جامعه جهانی در مقابل امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی، دولت آمریكا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل را به اقدام فوری برای لغو محاصره لیبرتی، به ویژه برداشتن هر گونه ممنوعیت در مقابل فروش اموال ساكنان كه لازمه باز اسكان آنها است، فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷ فروردین ۱۳۹۵ (۱۵ آوریل ۲۰۱۶ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا