سال ۱۳۹۵

توطئه علیه جان زندانی سیاسی علی معزی و فراخوان به تشكیل هیأت حقیقت یاب بین المللی

مقاومت ایران عموم مجامع مدافع حقوق بشر به ویژه گزارشگر ویژه حق حیات و دستگیریهای خودسرانه و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدامی عاجل برای رسیدگی به وضعیت زندانی سیاسی آقای علی معزی که در معرض خطر حذف فیزیکی است فرا می خواند و خواستار تشكیل یک هیأت حقیقت یاب بین المللی برای تحقیق پیرامون وضعیت زندانهای قرون وسطایی رژیم و وخامت شرایط زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی است.

بعد از ظهر اول اردیبهشت زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی که در بند هشت زندان اوین به سر می برد دچار مسمومیت شدید و سر درد شد و بر اثر عدم رسیدگی پزشكی حالش به وخامت گرایید.

شکنجه گرانساعاتی بعد صرفاً برای حفظ ظاهر وی را به بهداری اوین منتقل كردند اما ساعت ۲ بامداد بدون رسیدگی جدی و مشخص کردن علت مسمومیت او را مجدداً به بند بازگرداندند.

 سر به نیست کردن زندانیان سیاسی با دارو و غذای سمی از روشهای رایج رژیم آخوندی است. زندانی سیاسی شاهرخ زمانی، روز ۲۲شهریور ماه گذشته به نحو مشكوكی در زندان گوهردشت جان باخت. ولی الله فیض مهدوی، امیرحسین حشمت ساران، منصور رادپور و افشین اسانلو، از دیگر زندانیانی هستند که به نحوی مشکوک در زندان کشته شدند. پزشكی قانونی رژیم با اعلام دلایل واهی سعی در توجیه مرگ آنها كرده است.

آخوند لاریجانی رئیس قضاییه آخوندها در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، مرگهای مشکوک زندانیان سیاسی را انکار کرد و آن را «سخن نامربوط» خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۲ آوریل ۲۰۱۵)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا