سال ۱۳۹۵

اعتراض مقاومت ایران نسبت به وضعیت اسفبار پناهجویان ایرانی در كمپ های پناهندگی آلمان

نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان ضمن ابراز همبستگی و همدردی عمیق با خانواده حسین رحیمی پناهجوی 16 ساله ایرانی كه در روز 19 آوریل 2016بخاطر شرایط غیر قابل قبول زندگی پناهندگان در شهر ارلانگن (جنوب آلمان) خود كشی كرد، از دولت آلمان می خواهد كه به وضعیت پناهجویان ایرانی كه از جهنم فاشیسم دینی حاكم بر ایران گریخته اند، رسیدگی كند و اجازه ندهد درد و رنج آنها در تبعید نیز ادامه یابد.

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان گزارشات متعددی از پناهجویان ایرانی در مورد وضعیت بد اقامتی و معیشتی و همینطور از جابه جایی های متعدد و طاقتفرسای محل سكونت دریافت كرده است. این در حالیست كه مخالفان فاشیسم دینی حاكم بر ایران كه 120 هزار اعدام سیاسی را در كارنامه خود دارد طبق استانداردهای شناخته شده بین المللی شایسته برخورداری از حق مقدس پناهندگی هستند.

گزارشهای هشداردهنده گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر در ایران و همینطور گزارش سالانه عفو بین الملل و دیگر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر شبهه یی در ضرورت اولویت دادن به پناهجویان ایرانی باقی نمی گذارد. گزارشهایی كه حاكی از تشدید نقض سیستماتیك حقوق بشر و به خصوص افزایش بیسابقه اعدامها در دوران ریاست جمهوری روحانی است.

دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان
2 اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۱آوریل ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا