سال ۱۳۹۵

خودسوزی پناهنده ۲۳ ساله ایرانی و فراخوان برای حمایت از پناهجویان ایرانی دراسترالیا

مقاومت ایران تأسف عمیق خود را از خودسوزی یك پناهجوی ۲۳ ساله ایرانی که هنگام بازدید هیأت کمیساریای عالی پناهندگان از اردوگاه پناهندگان در گینه نو صورت گرفت، اعلام می دارد.

این پناهنده ایرانی كه حال او بسیار وخیم گزارش شده است، از جمله حدود ۸۰۰ پناهنده ایرانی و افغانی می باشد که خود را به استرالیا رسانده بودند اما دولت استرالیا با نقض استانداردهای برسمیت شناخته شده پناهندگی این پناهجویان را به جزایر پاپوآ گینه نو فرستاده است.

دادگاه عالی در پاپوآ گینه نو روز هفتم اردیبهشت ( ۲۶ آوریل) وجود كمپهای پناهندگی استرالیا در خاك این كشور را نقض قانون اساسی گینه نو دانست و حكم داد كه این كمپها باید بلافاصله تعطیل شود. اما دولت استرالیا اعلام كرد  هیچیك از این پناهندگان را به خاك خود راه نخواهد داد.

مقاومت ایران جامعه جهانی به ویژه كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و اتحادیه اروپا و كشورهای عضو را به محكومیت بدرفتاری استرالیا با پناهجویان ایرانی و اخراج آنها از خاك این كشور كه نقض آشكار كنوانسیونها و معاهدات بین المللی است فرا‌می‌خواند و از پارلمان, احزاب سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان و حقوق بشر در استرالیا می خواهد به یاری این پناهندگان بشتابند و مانع اعمال فشار بر آنها و بازگرداندن آنان به ایران گردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۸ آوریل ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا