سال ۱۳۹۵

نیروهای عراقی با نقض توافقات از ورود تاجران به لیبرتی برای خرید اموال ساكنان جلوگیری می كنند

در روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۹۵ (۲۸ آوریل ۲۰۱۶) مأموران كمیته سركوب مجاهدان اشرفی به ریاست فالح فیاض، مشاور امنیتی دولت عراق، از ورود دو گروه از تاجران عراقی كه برای خرید اموال ساكنان به ورودی لیبرتی رفته بودند، جلوگیری كردند و بعد از ساعتها معطلی آنها را برگرداندند. پیش از این نیز در روز ۵ اردیبهشت (۲۴آوریل) دو گروه دیگر از تاجران از ورود به لیبرتی منع شده بودند. به این ترتیب طی یك ماه ۶ گروه از تاجران عراقی كه برای خرید اموال ساكنان مراجعه كرده بودند بازگردانده شده اند.

این در حالیست كه دولت عراق از دو ماه قبل با فروش اموال ساكنان در لیبرتی موافقت كرد و این موضوع به ساكنان ابلاغ شد. اسامی تاجران و زمان مراجعه آنها به لیبرتی نیز از چند روز قبل به مقامهای ذیربط اطلاع داده شده است.

از آنجا كه فروش اموال ساكنان لازمه تأمین هزینه باز اسكان ساكنان است، جلوگیری از ورود تاجران اخلال آشكارا در باز اسكان و در عین حال تكرار سناریوی اشرف یعنی سرقت و غارت سیستماتیك اموال در لیبرتی است.

در جریان انتقال آخرین گروه از ساكنان اشرف به لیبرتی، طبق طرح مكتوب مشترك سفارت آمریكا و یونامی در ۵ سپتامبر ۲۰۱۳، دولت عراق پذیرفته بود كه ساكنان اموال اشرف را به فروش برسانند. اما از آن زمان ۸۹ تاجر برای گفتگو پیرامون خرید این اموال به لیبرتی مراجعه كردند ولی نیروهای عراقی مانع ورود آنها شدند.

مقاومت ایران با یادآوری تعهدات جامعه جهانی در مقابل امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی، دولت آمریكا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل را به اقدام فوری برای لغو محاصره لیبرتی به ویژه برداشتن هر گونه ممنوعیت در مقابل فروش اموال ساكنان كه لازمه باز اسكان آنها است، فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۹ آوریل ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا