سال ۱۳۹۵

فراخوان مقاومت ایران برای نجات جان زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

مقاومت ایران از عموم مراجع مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران شکنجه، حق حیات و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گروه کار بازداشتهای خودسرانه می خواهد که اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند، به عمل آورد.

حال جعفر عظیم زاده با گذشت ۲۵ روز از اعتصاب غذایش به شدت وخیم است. او در اعتراض به«نقض حقوق بنیادین معلمان و کارگران»و «حبس و محاكمه آنها به دلایل واهی» و برای لغو اتهام «اقدام علیه امنیت» به فعالان کارگری و معلمان، دست به اعتصاب زده است. در اول خرداد او را به خاطر ضعف و افت شدید فشار خون و نارسایی کلیه به بیمارستانی خارج از زندان منتقل كردند. عوامل اطلاعاتی رژیم در بیمارستان او را برای پایان دادن به اعتصاب غذا تحت فشار قرار دادند. اما او تاکید کرد که تا تحقق خواستهایش دست از اعتصاب غذا نخواهد کشید. در سوم خرداد نیز به دنبال وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد اما در نیمه های شب او را از تخت بیمارستان به زیر کشیده و از بیمارستان به زندان بازگرداندند.

محمدصدیق کبودوند، روزنامه نگار کرد و از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در اعتراض به پرونده سازی و تشدید فشار و اذیت و آزار در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. وی که از ۱۷روز پیش در اعتصاب غذا است. دژخیمان رژیم به رغم وخامت حال وی فشار بر روی او را افزایش داده اند و او را با پرونده سازیهای جدید به دادگاه فراخوانده اند. آقای کبودوند از ۱۰ تیرماه ۱۳۸۶ بازداشت و در دادگاهی نمایشی به اتهام «اقدام علیه امنیت» به ۱۰ سال حبس محکوم شد. آقای کبودوند از بیماریهای متعددی از جمله بیماریهای قلبی عروقی و کلیوی رنج می برد و تداوم این وضعیت برای وی بسیار خطرناک است.

زندانی سیاسی عباس لسانی که در زندان عادل‌آباد شیراز در تبعید به سر می برد، از 30 اردیبهشت در اعتراض به اینکه به رغم پایان دوران محکومیتش در ۲۹ اردیبهشت در حبس نگه داشته شده دست به اعتصاب غذا زده است. قضاییه آخوندی با پرونده سازیهای جدید در صدد تمدید دوران حبس وی است.

زندانی سیاسی سهیل بابادی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت از روز ۲۷ اردیبهشت در اعتصاب غذاست. او که از عفونت و سنگ کلیه رنج می برد از رسیدگیهای درمانی ضروری محروم است. سهیل بابادی در خرداد ۱۳۹۱ به دلیل نوشتن قطعاتی طنز در صفحه فیس بوک خود بازداشت و به اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال زندان محکوم گردید. دژخیمان قضائیه رژیم بعدا به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به ولی فقیه نظام آخوندی ۷ سال به محکومیت او اضافه کردند.

شیرمحمد شیرانی، زندانی سیاسی بلوچ كه به زندان اردبیل تبعید شده است از روز ۱۳ اردیبهشت در اعتراض به محرومیت از رسیدگیهای درمانی دست به اعتصاب غذا زده است. به دنبال اعلام اعتصاب غذا شکنجه گران او را به شدت مضروب و با سر شکسته و در حال خونریزی به سلولهای انفرادی منتقل کردند. او در سال ۱۳۸۷ دستگیر و به مدت ۲ سال در سلول های انفرادی زیر شکنجه قرار داشت. پس از آن او به ۲۲ سال زندان در تبعید محکوم شد و از زندان زاهدان به زندان اردبیل منتقل گردید. او از بیماری کلیوی و سایر بیماریها رنج می‌برد، اما ماموران وزارت اطلاعات از درمان وی جلوگیری به عمل می آورند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ خرداد ۱۳۹۵ (۲۴مه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا