سال ۱۳۹۵

ایران:‌ انتصاب جنتی به ریاست خبرگان نشانه انقباض روز افزون، بن بست و بی آیندگی نظام آخوندی

امروز احمد جنتی 90 ساله، از هارترین آخوندهای باند خامنه ای، به ریاست مجلس خبرگان آخوندی منصوب شد. این انتصاب توسط شخص خامنه ای مهندسی شده و بسیاری از اعضای خبرگان را با تهدید و تطمیع به موافقت با آن وادار كرده بود. انتصابی كه نشان می دهد در نظام ولایت فقیه انتخابات هیچ معنایی ندارد و این رژیم در مواجهه با بحرانهای فزاینده هرچه بیشتر به سمت انقباض می رود.

ریاست یك آخوند جنایتكار 90 ساله بر دو ارگان كلیدی نظام ولایت فقیه، یعنی شورای نگهبان و مجلس خبرگان، بن بست و بی آیندگی این رژیم و ولی فقیه آن و تنگتر شدن هر چه بیشتر دایره انتخابها و اشخاص مورد اعتماد او را برملا می كند و از سرنگونی محتوم آن خبر می دهد.

جنتی از ربع قرن پیش رئیس شورای نگهبان است و كاندیداهای همه نمایشهای انتخاباتی را تصفیه كرده است. در نمایش انتخابات خبرگان در اسفند ماه گذشته جنتی آخرین نفری بود كه با رأی سازی  از تهران به این مجلس راه یافت. چیزی كه به خوبی منفور بودن او و باند خامنه ای را حتی در درون باندهای رژیم آخوندی نشان می دهد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴خرداد ۱۳۹۵ (۲۴مه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا