سال ۱۳۹۵

ایران: اعدام جمعی 11 جوان در گوهردشت، 5 اعدام در کرج و شیراز و یک اعدام در ملأعام در رامسر

تجارت و مراوده با این رژیم و چشم پوشی به اعدامهای جنایتكارانه همدستی در جنایت است

دژخیمان رژیم آخوندی روز چهارشنبه 5 خرداد (۲۵مه) 11زندانی جوان را در زندان گوهردشت به طور جمعی حلق آویز كردند. یکی از اعدام شدگان به هنگام ارتکاب جرم انتسابی تنها ۱۶سال داشت. روز پیش از آن پنج زندانی در زندانهای قزل حصار کرج و عادل آباد شیراز اعدام شده بودند.

یک زندانی نیز در روز ۳ خرداد پس از تحمل هشت سال حبس، در رامسر در ملأ عام به دار آویخته شد.

مقاومت ایران شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریكا و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، اتحادیه ها و انجمنهای مدافع جوانان را به محکوم کردن رژیم ضد بشری آخوندی به خاطر این اعدامهای جنایتكارانه فرا می خواند. این جنایتها که همزمان با مراودات مقامات غربی با رژیم آخوندی صورت می گیرد، نشانگر آن است که این مراودات فاشیسم دینی حاکم بر ایران را در نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر گستاختر كرده است. مراوده با قاتلان مردم ایران و مدره معرفی كردن آنها معنایی جز مشارکت در فاجعه حقوق بشر در ایران ندارد. این سیاست باید متوقف شود و به جای آن سران رژیم ایران در محاکم بین المللی در مقابل عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵ خرداد ۱۳۹۵ (۲۵مه ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا