سال ۱۳۹۵

ایران: فراخوان برای جلوگیری از اعدام ۲ زندانی درسنندج و صدور حکم قطع دست سه زندانی درمشهد

در روز چهارشنبه ۲ تیر (۲۲ ژوئن) همزمان با سفر جواد ظریف، وزیر خارجه رژیم آخوندی به فرانسه و هلند، و همزمان با ششمین كنفرانس جهانی علیه مجازات اعدام با شرکت بیش از ۹۰ کشور در اسلو، دژخیمان رژیم آخوندی دو زندانی به نامهای فرزاد بیژنی و فرهاد سوری را در زندان سنندج برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کردند.

در همین روز دادستان جنایتکار رژیم در مشهد برای سه زندانی متهم به سرقت تقاضای صدور حکم قطع دست کرد (سایت حکومتی تابناک-۲تیر).

استمرار اعدام و شكنجه و شلاق زدن حتی در ماه رمضان که بنا بر سنت مسلمانان و فرهنگ مردم ایران ماه نوع دوستی و محبت و بخشش است رسواگر افسانه میانه روی در فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که حتی برای حفظ ظاهر هم که شده توان توقف این جنایتها را حتی برای چند روز ندارد.

مقاومت ایران برای نجات جان دو زندانی كه در آستانه اعدام قرار دارند و برای جلوگیری از صدور و اجرای حكم قطع دست زندانیان در زندان مشهد فراخوان می دهد و از تمام مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهد این جنایتهای ضد انسانی را محكوم نمایند. همچنین  از جامعه جهانی خواستار آن است که روابط اقتصادی و سیاسی با این رژیم ضدبشری را که سرمنشأ تمامی مصیبتها و درد و رنجهای مردم ایران و منطقه است به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مشروط سازند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲تیر۱۳۹۵ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا