سال ۱۳۹۵

ایران:احكام جنایتكارانه اعدام علیه ۳ زندانی سیاسی از هموطنان عرب و فراخوان برای نجات آنها

دژخیمان قضاییه فاشیسم دینی حاکم بر ایران سه زندانی جوان از هموطنان عرب از اهالی حمیدیه اهواز به نامهای قیس عبیداوى، ٢۵ساله لیسانس حقوق، برادر ۲۰ساله اش احمد عبیداوی و پسر عموی آنها سجاد عبیداوی دانشجوی رشته حقوق را به اتهام آخوند ساخته «محاربه، افساد فی الارض» به اعدام محكوم كردند.

رژیم ضد بشری آخوندی به منظور تشدید جو رعب و وحشت به ویژه در میان هموطنان عرب پیشاپیش اعلام کرده است که این زندانیان در ملأ عام اعدام خواهند شد.  آنها از ابتدای دستگیری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت شکنجه ها و فشار بسیار قرار داشته اند.

رژیم آخوندی در هراس از عكس العمل مردم حمیدیه نسبت به این حكم جنایتكارانه در یك اقدام سركوبگرانه دیگر خانواده این سه زندانی را مجبور به ترک محل سکونت شان در حمیدیه کرده است.

مقاومت ایران ملل متحد و كشورهای عضو و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به محكومیت این احكام ضد انسانی و اقدام فوری برای نجات جان این سه زندانی سیاسی فرا می خواند. ارتباطات سیاسی و اقتصادی با این رژیم باید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه توقف اعدام مشروط گردد و الا هر گونه مراوده و یاری رساندن به فاشیسم دینی حاکم بر ایران در بحبوحه روند فزاینده اعدامها هیچ مفهومی جز تشویق این رژیم به ادامه و تشدید نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر ندارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵تیر ۱۳۹۵ (۲۵ژوئن ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا