سال ۱۳۹۵

جلوگیری از ورود سوخت و مواد غذایی و دارو به كمپ لیبرتی برای چهارمین روز متوالی

در روز پنجشنبه 30 ژوئن 2016 (10 تیر ماه 1395) برای چهارمین روز متوالی كمیته دولتی سركوب مجاهدان اشرفی در لیبرتی از ورود تانكر سوخت و روغن ژنراتور و خودروی حاوی مواد غذایی و بهداشتی و حتی دارو به كمپ لیبرتی جلوگیری كردند و پس از مدتی معطلی آنها را برگرداندند. این اقدام ضد انسانی كه از روز 27 ژوئن شروع شده است، كمپ را به سرعت از سوخت، برق و مواد غذایی و دارویی دچار بحران می كند.

بهانه شناخته شده این اقدام ضد انسانی به روز نبودن مدارك اداری خودروهای شركت تجهیز كننده كمپ است. در حالی كه 4.5 سال است كه این خودروها  طبق یك ترتیبات مورد توافق، برای تامین نیازمندیهای ساكنان به كمپ لیبرتی و منطقه فرودگاه رفت و آمد دارند. دو هفته قبل نیز شركت تجهیز كننده همه اسناد لازم را به روز كرده و برای ارگانهای ذیربط عراقی ارسال كرده است.

در شرایطی كه تمامی سیستمهای حیاتی كمپ مانند تصفیه آب، تخلیه فاضلاب، سرمایش، طبخ غذا و نگهداری مواد غذایی با برق كار می كند و تنها منبع تامین برق ژنراتورهای فرسوده كمپ است، جلوگیری از ورود سوخت به سرعت باعث توقف این سیستم و ایجاد یك بحران خطرناك در لیبرتی می شود.

هدف كمیته سركوب از جلوگیری از ورود سوخت و غذا و دارو در گرمای 50 درجه سانتیگراد، آنهم در ماه رمضان اعمال فشار ماكزیمم و شكنجه روانی و فیزیكی ساكنان است. این اقدامات بسیاری از معاهدات بین المللی و یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و ملل متحد (25 دسامبر 2011) را به شدیدترین وجه نقض می كند و مسئولان آن در محاكم بین المللی قابل پیگرد می باشند.

مقاومت ایران، با یادآوری تعهدات مكرر و مكتوب سازمان ملل و دولت آمریكا در مورد امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی، خواستار مداخله سریع آنها برای پایان دادن به این محاصره ضد انسانی و از سرگیری ورود نیازهای ساكنان به كمپ و به خصوص رفع هر گونه مانع در مقابل ورود سوخت، غذا، دارو است.

مقاومت ایران همچنین ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، كمیسر عالی و شورای حقوق بشر و دیگر نهادها و گزارشگران ذیربط ملل متحد را به محكوم كردن این محاصره جنایتكارانه و وادار كردن دولت عراق به پایان دادن به آن فرا می خواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

10 تیر ماه 95  ( 30 ژوئن 2016 )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا