سال ۱۳۹۵

ممانعت از ورود غذا، دارو و سوخت به كمپ لیبرتی وارد دومین هفته می شود

جلوگیری از ورود  خودروهای تخلیه منابع سپتیك كمپ را با خطرات جدی بهداشتی مواجه می كند

روز یكشنبه 13تیر 95 (3 ژوییه 2016) برای هفتمین روز متوالی كمیته دولتی سركوب مجاهدان اشرفی در لیبرتی از ورود تانكر سوخت و خودروی مواد غذایی و بهداشتی و دارو به كمپ لیبرتی در هوای 50 درجه سانتیكراد در بغداد آنهم در ماه رمضان جلوگیری كرد و آنها را برگرداند. به این ترتیب محاصره ضد انسانی لیبرتی وارد دومین هفته خود می شود.

بهانه این اقدام ضد انسانی به روز نبودن مدارك اداری خودروهای شركت تجهیز كننده كمپ است. در حالی كه این خودروها سالها است که به طور مستمر به كمپ لیبرتی و منطقه فرودگاه رفت و آمد دارند و شركت تجهیز كننده از بیش از 15 روز قبل طبق روش جاری همه ساله همه مدارك لازم را به روز كرده و برای ارگانهای ذیربط عراقی ارسال كرده است.

در شرایطی كه تمامی سیستمهای حیاتی كمپ مانند تصفیه آب، تخلیه فاضلاب، سرمایش، طبخ غذا و نگهداری مواد غذایی با برق كار می كند و تنها منبع تأمین برق ژنراتورهای فرسوده كمپ است، جلوگیری از ورود سوخت به سرعت باعث توقف این سیستم و ایجاد یك بحران خطرناك در لیبرتی می شود.

برای اعمال فشار بیشتر، روز شنبه 12تیر ماه 95، كمیته سركوب از ورود تانكرهای تخلیه فاضلاب به كمپ جلوگیری كردند. چیزی كه با توجه به پوسیدگی منابع كمپ، باعث سر ریز شدن آنها و آلودگی محیط و انتشار انواع بیماریها می شود. این اقدام نقض آشكار یادداشت تفاهم 25 دسامبر2011 میان ملل متحد و دولت عراق است كه تصریح می كند «دولت عراق تسهیل خواهد كرد و به ساكنان اجازه خواهد داد به خرج خودشان، وارد قراردادهای دو جانبه با پیمانكاران برای ارائه الزامات زندگی و الزامات، مانند آب، غذا، ارتباطات، نظافت، و تجهیزات حفظ و بازسازی شوند» .

هدف كمیته سركوب از این اقدامات ضد انسانی در گرمای 50 درجه سانتیگراد، اعمال ماكزیمم فشار و شكنجه روانی و فیزیكی ساكنان است.

مقاومت ایران، با یادآوری تعهدات مكرر و مكتوب ملل متحد و دولت آمریكا در قبال ساكنان خواستار مداخله سریع آنها برای پایان دادن به این محاصره ضد انسانی و از سرگیری ورود نیازهای ساكنان به كمپ و رفع هر گونه مانع در مقابل ورود سوخت، غذا، دارو و تردد خودروهای خدماتی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 14 تیر ماه 1395  ( 4 ژوییه 2016 )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا