سال ۱۳۹۵

حمله موشكی به لیبرتی – شماره 1

فوری: موشكباران سنگین كمپ لیبرتی

كمپ لیبرتی در ساعت 2035 به وقت محلی مورد موشك باران شدید قرار گرفت. خبرهای تكمیلی در ارتباط با این حمله جنایتكارانه به محض دریافت به اطلاع اعلام خواهد شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

14 تیر 1395(4 ژوییه 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا