سال ۱۳۹۵

ایران: فراخوان به اقدام فوری برای نجات زندانیان اهل سنت در معرض اعدام

مقاومت ایران برای نجات جان شمار زیادی از زندانیان اهل سنت که در معرض مجازات مرگ قرار دارند فرا خوان می دهد و خواستار مداخله فوری شورای امنیت ملل متحد، كشورهای عضو و مراجع و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژّه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه ملل متحد برای جلوگیری از اجرای این احكام جنایتكارانه و ضد بشری است

بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۱ مرداد (اول اوت) گله یی از نیروهای ویژه سپاه پاسداران به سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت یورش برده و دهها تن از زندانیان اهل سنت را در حالی که بر دستها و پاهایشان زنجیر و بر دهانهایشان چسب زده و بر سرشان کیسه کشیده بودند، از بند خارج ساختند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

ساعاتی پیش از این انتقال، دژخیمان به منظور جلوگیری از اعتراض زندانیان،  به كمك پاسداران درهای کلیه بندها و هواخوری زندان را بسته و اعلام وضعیت فوق العاده کردند. زندان گوهردشت در کنترل نیروهای سپاه پاسداران است.

مماشات با حكام جنایتكار ایران که اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی را در کارنامه خود دارند و هر روز شماری از جوانان ایران را اعدام می كنند، چیزی جز همسویی و تشویق برای ادامه این جنایتها نیست. مراودات سیاسی و اقتصادی با این رژیم باید به توقف مجازات اعدام مشروط شود و سران رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت مقابل عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ( اول اوت ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا