سال ۱۳۹۵

ایران: اعدام شهرام امیری، کارشناس هسته یی به دستور خامنه ای برای زهر چشم گرفتن از سایرین

دژخیمان رژیم آخوندی شهرام امیری کارشناس هسته یی را در روز ۱۳مرداد ۱۳۹۵ به دستور خامنه ای ولی فقیه ورشكسته نظام پس از هفت سال زندان حلق آویز كردند. این جنایت كه خبر آن توسط خانواده شهرام امیری منتشر شد، در حالی صورت گرفت که قضاییه آخوندی او را به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» به ۱۰سال زندان و پنج سال تبعید محکوم کرده بود.

شهرام امیری 38 ساله كه از كارشناسان دانشگاه صنعتی موسوم به مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع بود در سال۸۸ به آمریكا رفت و ظاهراً به این كشور پناهنده شد. رژیم آخوندی با گروگان گرفتن و اعمال فشار بر خانواده اش و با فریبكاری و وعده های دروغین او را در سال ۸۹ به ایران بازگرداند و برخلاف وعده های قبلی او را به زندان برد.

خامنه ای با اعدام جنایتكارانه شهرام امیری در صدد ایجاد رعب و وحشت در میان متخصصان و كارشناسان اتمی است كه به ویژه پس از برجام به فكر ترك كشور نباشند. به خصوص كه رژیم آخوندی در محاصره بحرانهای گسترده داخلی و بین المللی و با گسترش نارضایتی و مخالفت عمومی با ریزش بیسابقه یی در صفوف نیروهای خودی مواجه است.

شهرام امیری یكی از متخصصان برجسته اتمی رژیم در حالی به چوبه دار سپرده می شود كه پیش از این رژیم آخوندی سازمان مجاهدین و مقاومت ایران را به دروغ به ترور متخصصان اتمی رژیم متهم می كرد.

مقاومت ایران با تأكید بر اینكه فاشیسم دینی حاكم بر ایران برای حفظ سلطه ننگین خود از هیچ جنایتی رویگردان نیست و به هیچ كس رحم نمی كند، بار دیگر بر ضرورت ارجاع پرونده جنایتهای این رژیم به شورای امنیت ملل متحد و مشروط كردن روابط با این رژیم به توقف اعدامها تأكید می کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17 مرداد ۱۳۹۵ (7 اوت ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا