سال ۱۳۹۵

ایران: اعدام یک زندانی جوان در ملأ عام

صبح ۲۱ مرداد (۱۱ اوت) رژیم ضدبشری خمینی حسین عبدالهی ۳۳ ساله را در یکی از بلوارهای اصلی شهر روانسر در استان کرمانشاه در ملأ عام به دار آویخت. اتهام وی قتل رئیس دادگستری روانسر یكی از عوامل اصلی سركوب و كشتار مردم این منطقه بوده است.

رژیم آخوندی از شب قبل با تبلیغات گسترده تلاش کرد که به منظور ایجاد جو رعب و وحشت مردم شهر را برای تماشای این اعدام جنایتكارانه به خیابان بکشاند. اما مردم روانسر با خودداری از تردد در خیابان محل اعدام، خشم و انزجار خود را از رژیم آخوندی و مجازاتهای ضد انسانی آن به نمایش گذاشتند.

مقاومت ایران با تاكید بر اینكه توسل به اعدامهای خیابانی نشانگر هراس رژیم پا به گور آخوندی از خیزش عمومی به ویژه در مناطقی است كه بطور مضاعف از ستم و سركوب این رژیم رنج می برند، عموم مردم بویژه جوانان سراسر كشور را به مقابله با سیاست سرکوب رژیم و همبستگی با خانواده های زندانیان و قربانیان این رژیم فرا می خواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ مرداد ۱۳۵۹ (۱۲ اوت ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا