سال ۱۳۹۵

فراخوان به یك تحقیق بین المللی در مورد شکنجه زندانیان سیاسی اهل سنت قبل از اعدام

مقاومت ایران از مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر بویژه سی و سومین اجلاس شورای حقوق بشر كه ماه آینده در ژنو تشكیل میشود، خواستار یك تحقیق بین المللی پیرامون شکنجه وحشیانه زندانیان سیاسی اهل سنت قبل از اعدام جمعی آنها در ۱۲مرداد (۲ اوت) می باشد. اعدام جمعی زندانیان سیاسی آنهم پس از شكنجه وحشیانه آنها یك جنایت علیه بشریت است كه سكوت در مقابل آن مطلقا قابل قبول نیست.

این زندانیان روز ۱۱مرداد در حالی كه دست و پای آنها به زنجیر کشیده و دهانشان را بسته و بر سرشان کیسه کشیده بودند، توسط دژخیمان از بند خارج شدند. گزارشها حاكی از اینست كه آنها متعاقبا بشدت مورد شکنجه قرار گرفتند بنحوی که به گفته خانواده هایشان آثار شكنجه بر پیكرهای آنها كاملا نمایان بوده است. بدن آنها در اثر ضربات وارده كبود و سیاه شده، دست و پای برخی از آنها شكسته و استخوان های آنها بیرون زده بود. وزارت اطلاعات خانواده ها را تهدید كرده است كه حق انتشار خبر یا گرفتن مراسم برای فرزندانشان ندارند.

اداره اطلاعات سنندج همچنین شماری از شخصیتهای مذهبی و معترضان به اعدام این زندانیان را احضار و تهدید کرده اند که حق صدور بیانیه یا ملاقات با خانواده های آنها را ندارند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ (۱۷ اوت ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا