سال ۱۳۹۵

ایران: فراخوان به محكومیت جهانی اعدام ۳زندانی سیاسی از هموطنان عرب از یك خانواده

 دژخیمان فاشیسم دینی حاکم بر ایران صبح امروز ۲۷مرداد (۱۷اوت) ۳زندانی سیاسی جوان از هموطنان عرب را در حمیدیه اهواز به اتهام آخوند ساخته «محاربه و افساد فی الارض» به دار آویختند.

این سه زندانی، قیس عبیداوی، ٢۵ساله لیسانس حقوق، برادر۲۰ساله اش احمد عبیداوی و پسر عموی آنها سجاد بلاوی(عبیداوی) دانشجوی رشته حقوق، از ابتدای دستگیری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت شکنجه و فشار قرار داشتند. علاوه بر اعدام این سه زندانی، قضائیه آخوندها برای چهار زندانی سیاسی دیگر از هموطنان عرب، احكام ۲۵ تا ۳۵سال زندان صادر كرده است.

مقاومت ایران ضمن تسلیت به خانواده قربانیان از عموم هموطنان بویژه جوانان در سراسر خوزستان میخواهد به همبستگی و حمایت با خانواده اعدام شدگان و زندانیان قیام كنند.

به این ترتیب از ابتدای ماه اوت، همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷، اعدام ۲۹زندانی سیاسی توسط دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران ثبت شده است. در ۱۲مرداد (۲اوت) ۲۵زندانی سیاسی اهل تسنن بطور جمعی اعدام شدند. شمار واقعی اعدام شدگان سیاسی از این بیشتر است.

این اعدامها ادامه قتل عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ است و مسئولان این جنایات نیز مسئولان همان قتل عام هستند. مسئولان اجرای فتوای قتل عام خمینی و اعضای كمیته مرگ در سال۱۳۶۷ امروز بالاترین مقامات سیاسی و اطلاعاتی و قضایی رژیم آخوندی و مسئولان سركوب و اعدام می باشند.

مقاومت ایران با تاكید بر این حقیقت كه رژیم ایران تنها با سركوب و شكنجه و اعدام قادر به ادامه حكومت است، از جامعه جهانی بویژه شورای امنیت و شورای حقوق بشر ملل متحد و كشورهای عضو و عموم سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستار محكومیت قاطع موج جدید اعدامهای سیاسی و ارجاع پرونده جنایات رژیم آخوندی بویژه قتل عام۱۳۶۷ به شورای امنیت و قرار دادن سركردگان این رژیم در مقابل عدالت است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷ مرداد ۱۳۹۵(۱۷اوت۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا