کمیسیون زنان

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت: خواهان لغو میزبانی نظام ولایت فقیه برای مسابقات جهانی شطرنج زنان است

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران انتخاب ایران تحت حاکمیت نظام ولایت فقیه را برای میزبانی مسابقات جهانی شطرنج زنان قویا محکوم می کند و از فدراسیون جهانی شطرنج خواهان لغو این تصمیم است.

به بنیادگرایان زن ستیز حاکم بر ایران که از آپارتاید جنسی به عنوان اهرمی برای مهار جامعه بحران زده ایران بهره می برند و در سرکوب زنان کارنامه یی ننگین و خونین دارند هرگز نباید با چنین امتیازهایی مشروعیت داده شود.

بلکه باید به عنوان اولین گام و اولین شرط برای هرگونه مراوده از این رژیم خواست به رعایت ابتدایی ترین حقوق مردم ایران به ویژه زنان متعهد شود. رژیمی که حتی اجازه شرکت در مسابقات ورزشی را به زنان و دختران نمی دهد.

از زمان روی کار آمدن روحانی که ماسک میانه روی به چهره دارد سرکوب زنان ابعاد وسیعتری یافته است. در جدیدترین ضوابط ابلاغ شده از سوی دولت روحانی به دانشگاههای کشور حتی سایز پاشنه کفش و ناخن و رنگ و شکل لباس دختران دانشجو نیز تعیین شده و دانشجویان دختر باید نسبت به رعایت این ضوابط تعهد بدهند.

دادن امتیاز میزبانی مسابقات شطرنج زنان به رژیم آخوندها ، معنایی جز تایید سرکوب زنان ایران و همسویی با آن ندارد، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت از عموم زنان ورزشکار شرکت کننده در این مسابقات می خواهد که مانند دیگر زنان قهرمانی که به خاطر سرکوب زنان در ایران از شرکت در این مسابقه خودداری کرده اند، به این تصمیم فدراسیون جهانی شطرنج به اعتراض برخیزند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

12 مهر 1395 (3 اکتبر 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا