سال ۱۳۹۵

دژخیمان رژیم آخوندی در یك جنایت هولناك هر دو چشم یك زندانی را كور كردند

۲۱ اعدام در ۸روز اول ماه نوامبر

دژخیمان رژیم آخوندی روز ۱۸ آبان(۸نوامبر)، در یک جنایت سبعانه و هولناك هر دو چشم یک زندانی را کور کردند. محمد شهریاری رییس جنایتکار دادسرای تهران در این رابطه گفت: «پرونده در قالب نیابت به دادسرای جنایی تهران جهت اجرای قصاص ارسال شده بود در یوم جاری و با حضور سرپرست دادسرای جنایی تهران و متخصصان مربوطه، قصاص دو چشم اجرا گردید»(خبرگزاری فارس سپاه پاسداران ۱۸ آبان). در حال حاضر دست کم هفت زندانی دیگر در انتظار مجازات وحشیانه کور کردن چشم در زندان های ایران محبوس هستند.

روز ۱۸ آبادان دو هموطن کرد در زندان قروه و یک روز قبل از آن، سه زندانی در مهاباد و قزوین به دار آویخته شدند. به این ترتیب شمار اعدام ها تنها از آغاز ماه نوامبر به ۲۱نفر رسید.

اجرای این احکام سبعانه که تنها بخش ناچیزی از ابعاد فاجعه بار نقض حقوق بشر در ایران است، به خوبی نشان می دهد که رژیم بحران زده ولایت فقیه، هرگز به خواست و اراده خود از کشتار و اعدام و احکام سبعانه قطع دست و کور کردن چشم دست برنخواهد داشت.

سكوت و بی عملی در برابر این جنایات هولناك كه وجدان بشریت معاصر را جریحه دار كرده است، پایمال كردن اصول حقوق بشر است. پرونده نقض حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد احاله شود، مراوده و مماشات با این رژیم تنها مشوق بربریت قرن بیست و یکم است و ادامه و گسترش رابطه با این رژیم باید به توقف اعدام و مجازاتهای وحشیانه مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ آبان ۱۳۹۵(۸ نوامبر ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا