سال ۱۳۹۵

فراخوان برای آزادی فوری اسماعیل عبدی

روز ۱۹ آبان (۹نوامبر) عوامل رژیم آخوندی آقای اسماعیل عبدی از فعالان معلمان را در منزل شخصی اش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. وی در ۶تیر 1394 برای چندمین بار دستگیر شد، اما رژیم در اثر اعتراض های گسترده معلمان ناگزیر شد وی را با پرداخت وثیقه آزاد کند. قضاییه آخوندی او را به 6سال حبس قطعی محكوم كرده است.

مقاومت ایران عموم مراجع مدافع حقوق بشر و ارگانهای مدافع حقوق معلمان و فرهنگیان را به اقدام فوری و مؤثر برای آزادی سریع و بی قید و شرط آقای اسماعیل عبدی فرامیخواند.

مقاومت ایران از عموم فرهنگیان شریف و جوانان مبارز میهن مان می خواهد به حمایت از جنبش معلمان قیام نموده و با اتحاد و همبستگی با سیاست های سرکوبگرانه این رژیم مقابله كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

21 آبان 1395 (11 نوامبر 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا