سال ۱۳۹۵

ایران: فراخوان به آزادی و رسیدگی فوری پزشكی به زندانی سیاسی آیت‌الله بروجردی

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی آیت الله کاظمینی بروجردی و تأمین شرایط برخورداری سریع و بیقید و شرط وی از خدمات ضروری پزشكی فرا می خواند.

آقای بروجردی که در بند ویژه «روحانیت» در اوین زندانی است، از بیماریهای قلب، ریه، كلیه، قند، آسم، ضعف بینایی و عارضه استخوانی شدید رنج می برد. در روزهای گذشته وی  به خاطر دردهای شدید، بارها به بهداری زندان منتقل شده است، اما بدون رسیدگیهای پزشکی به بند برگردانده شده است. با وجود توصیه پزشکان، مبنی بر درمان وی در بیمارستانی خارج از زندان، دژخیمان از انجام این کار سر باز می زنند.

این یك روش شناخته شده رژیم آخوندی است كه با محروم کردن زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی، تلاش می كند آنها را در هم بشکند یا زجركش كند.

آیت الله بروجردی در سال ۸۵ دستگیر و در یک محاكمه فرمایشی به ۱۱سال زندان محکوم شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

24 آبان 1395 (14 نوامبر 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا