سال ۱۳۹۵

نماینده آخوندها در مذاكره با اتحادیه اروپا: اعدام خط قرمز است و نمی توانیم آنرا كنار بگذاریم

دیالوگ حقوق بشر با آخوندها به اعدام و شكنجه و كشتار در ایران سوخت میرساند

مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه و نماینده رژیم آخوندی در مذاكرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا طی مصاحبه ای به صراحت گفت اعدام خط قرمز رژیم است و نمی تواند آنرا كنار بگذارد و وقیحانه گفت نبایداز این مذاكرات انتظارات سریع داشت و ۳ یا حتی ۴ سال طول خواهد كشید.

او تاكید كرد هدف از مذاكرات حقوق بشری پایان دادن به ایران هراسی یعنی بزك كردن چهره كریه فاشیسم دینی است كه پدرخوانده تروریسم دولتی و ركورد دار اعدام در جهان امروز است. به این ترتیب تردیدی باقی نمی ماند كه دیالوگ حقوق بشر صرفا ابزاری برای تسهیل معامله با رژیم و لغو تحریمها و ممانعت از اعمال تحریمهای بیشتر علیه این رژیم است. 

تخت روانچی در مصاحبه با خبرگزاری حكومتی ایلنا وابسته به باند روحانی گفت:«خطوط قرمزمان را در مذاکرات حقوق بشری کنار نمی‌گذاریم. به آن‌ها هم گفته‌ایم که در برخی زمینه‌ها ما خط قرمز داریم. وقتی بحث اعدام می‌شود می‌گویم ما در چارچوب قوانین‌مان مجازات اعدام داریم و این چیزی نیست که بتوانیم کنار بگذاریم… این هم برای ما روشن است هم برای آن‌ها. به غیر از این، موضوعاتی است که می‌شود با تعامل نظرات را به هم نزدیک کرد … البته در برخی حوزه‌ها که ما دستور صریح قرآن را داریم نظیر مساله قصاص چیزهایی نیست که دیپلمات‌های بتوانند از طریق روش‌های مختلف نظراتشان را نزدیک کنند ».

تخت روانچی كه انزجار جامعه جهانی از رژیم بخاطر اعدام و تروریسم را بنحو ابلهانه ای ایران هراسی مینامید گفت «ایران‌هراسی در طول سال‌ها در غرب جا افتاده است. این بخشی به حقوق بشر مرتبط است. از طریق تعامل می‌توانیم تلاشی که دشمنان‌مان برای پروژه ایران‌هراسی کرده‌اند را بشکنیم».

نماینده رژیم آخوندی گفت مذاكره « یک فرایند زمان‌بر است که طرفین بتوانند به درک متقابل برسند….. البته طول مذاکرات را تخمین نمی‌زنم. حرکت ما دو، سه یا حتی چهار سال ممکن است طول بکشد».( ایلنا ۲۱ آبان ۱۳۹۵)

همچنانكه مقاومت ایران از سه دهه پیش تاكید كرده است این رژیم كه بدون اعدام و شكنجه و كشتار یك روز قادر به ادامه حكومت نیست، بخاطر جنایاتش علیه بشریت باید مورد تحریم و مجازات قرار گیرد. مذاكره ای بر سر حقوق بشر با این رژیم وحشی صرفا به ماشین سركوب و اعدام سوخت میرساند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ آبان ۱۳۹۵(۱۴ نوامبر ۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا