سال ۱۳۹۵

اعتراضات 16 آذر – شماره 2

ایران: شعارهای ضدحکومتی در دانشگاههای تهران  و ساوه

توزیع تراکت «67چرا؟» و سردادن شعار «مرگ بر دیکتاتور»

صدها تن از دانشجویان دانشگاه تهران مراسم روز دانشجو را به صحنه یی برای اعتراض علیه سیاستهای سرکوبگرانه رُژیم تبدیل کردند. این حرکت اعتراضی همزمان با حضور آخوند روحانی در سالن دانشگاه و با وجود تهمیدات گسترده امنیتی توسط عوامل ارگانهای سرکوب از جمله وزارت اطلاعات و یگان ویژه گارد دانشگاه صورت گرفت. دانشجویان که از ورود آنها به سالن اجتماعات جلوگیری می شد در صحن دانشگاه دست به راهپیمایی زدند. آنها در طول راهپیمایی سرود «یار دبستانی» را خواندند و از جمله شعار می دادند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد»، «دانشجوی باغیرت حمایت حمایت»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «امنیت دانشگاه ملغی باید گردد». آنها همچنین به قانون پولی بودن دانشگاهها و قانون موسوم به سنوات که به منظور اخاذی از دانشجویان وضع شده و اجرا می شود، اعتراض کردند. آنها همچنین تراکتهایی توزیع کردند  که بر روی آن نوشته شده بود: «دانشگاه پادگان نیست»، «جای دانشجو زندان نیست» و «67چرا؟»

اقدامهای سرکوبگرانه مزدوران بسیجی برای پراکنده ساختن دانشجویان به درگیری کشیده شد و دانشجویان موفق شدند بسیجیان را   وادار به فرار کنند.

تجمع اعتراضی دانشگاه تهران به رغم حضور فشرده نیروهای سرکوبگر و نیروهای یگان ضد شورش در داخل دانشگاه تهران از جمله در دانشکده های ادبیات و فنی و همچنین در مقابل در ورودی دانشگاه و خیابانهای   منتهی به آن برگزار شد. مقابل دانشگاه نیز با ماشینهای انتظامی مسدود شده و از پیوستن مردم به دانشجویان معترض جلوگیری می شود.

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز در تجمع اعتراضی خود شعار «زندانی سیاسی آُزاد باید گردد» و «کارگر زندانی آزاد باید گردد» را سردادند.

در دانشگاه آزاد ساوه عوامل اطلاعاتی رژیم در دانشگاه در ارگان موسوم به «حراست» ضمن حمله به دانشجویان و مضروب کردن آنها مانع ورودشان به صحن دانشگاه شدند. یورش مزدوران به درگیری کشیده شد. دانشجویان شعار می دادند: «دانشگاه پادگان نیست» و « مرگ بر دیکتاتور» .

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16 آذر 1395 (6دسامبر2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا