سال ۱۳۹۵

اعتراضات 16 آذر – شماره 3

ایران: دانشجویان معترض خواستار آزادی دانشجویان و کارگران زندانی شدند

گرامیداشت روز دانشجو (16آذر) دانشگاههای مختلف تهران و دیگر شهرهای کشور را فراگرفت.

در تهران دانشجویان دانشكده صنعتی امیر کبیر (پلی تكنیك) با وجود تلاشهای مزدوران بسیجی تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعار می دادند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»،«جای دانشجو زندان نیست»،« نه به فساد اداری »،« نرگس محمدی را آزاد كنید » و «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد». در دانشگاه صنعتی شریف نیز دانشجویان با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» دست به تجمع زدند. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تجمع اعتراضی خود : «اوین دانشجو میپذیرد»، «كیانوش عزیزم راهت ادامه دارد»، «من از زنچیر بیزارم». آنها همچنین تراكتهای «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد”، ”قانون سنواتی ملغی باید گردد ” با خود حمل می کردند . دانشجویان دانشگاه تربیت معلم نیز پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: «ما خواهان اخراج عاملین سركوب دانشگاهها در سال 88 هستیم». در دانشگاه ملی دانشجویان، فیلمبردارهای رادیو و تلویزیون رژیم را از جلسه بیرون كردند و شعار دادند؛ « ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما»، «مزدور برو بیرون».

در یزد دانشجویان دانشگاه حقوق جلسه مزدوران رژیم را با شعارهای «بسیجی، بسیجی اعدام باید گردد- نظام طاغوتشان ریشه کن باید گردد» بر هم زدند.

 بر روی پلاکاردهایی که دانشجویان دانشگاههای مازندران و چمران اهواز در تجمعهای اعتراضی خود حمل می کردند، نوشته بود «الملک یبقی مع الکفرولایبقی مع الظلم»،«جای دانشجو زندان نیست۰دانشجوبیداراست».

دانشجویان دانشگاه صنعتی اسفراین سخنرانی فرماندار دست نشانده آخوندها را به صحنه یی از اعتراض تبدیل کردند. آنها شعار می دادند: « دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد». در دانشگاه آزاد اندیمشك نیز دانشجویان در اعتراض به سخنرانی استاندار گماشته آخوندها شعار می دادند: «پیام دادخواهی نبرد تا رهایی»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد».

اعتراضات دانشجویان آزاده در شهرهای مختلف در حالی صورت گرفت که سران رژیم آخوندی با برپایی برنامه مضحکی زیر عنوان «جنگ شادی» تلاش داشتند مانع اعتراضهای دانشجویی شوند. این برنامه ها که با شرکت آخوندها و کارگزاران منفور رژیم برگزار شد با بایکوت سراسری و انزجار دانشجویان رو به رو شد. در ارومیه از هزاران دانشجو تنها تعداد انگشت شماری از مزدوران بسیجی در این برنامه شرکت کردند. دانشجویان دانشگاه تبریز بر روی پلاکاردهایی که در تجمعهای اعتراضی خود حمل می کردند نوشته بودند: «۱۶ آذر روز عدالت خواهی و آزادی طلبی است نه جنگ شادی!؟». در دانشگاه سمنان کارگزاران رژیم برای جلوگیری از تجمع دانشجویان به نحوی مضحک یک برنامه هنری اعلام کرده بودند که با تمسخر و بایکوت دانشجویان مواجه شد. دانشجویان روی عكس شهیدان 16 آ‌ذر سال32 نوشته بودند كه «امروز روز رقص نیست؛ روز مرگ دانشجوست».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

16 آذر 1395 (6دسامبر2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا