سال ۱۳۹۵

ایران: ۷ اعدام در روزهای اول سال ۲۰۱۷

رژیم ضدبشری آخوندی ناتوان از مهار بحرانهای مرگبار سیاسی و اقتصادی و نگران از قیام بنیان كن مردمی، در اولین روزهای سال جدید میلادی هفت زندانی را در زندانهای شهرهای کرج و قزوین به دار آویخت. در روز ۱۴ دی (۳ژانویه) چهار زندانی در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند. اعدام دو نفر از آنها بدون اطلاع و دیدار آخر با خانواده هایشان صورت گرفت. در روز های ۱۳و ۱۴دی نیز سه زندانی ۳۰ ،۳۴ و ۳۶ساله در زندان قزوین به دار آویخته شدند.   در همین حال یک زندانی ۳۳ساله برای اجرای حکم اعدام به زندان سپیدار اهوار منتقل شده است.

به رغم مانورهای فریبکارانه تخفیف مجازات اعدام که برای عرضه کردن به‌دولتهای غرب صورت می گیرد، جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قضاییه ولایت فقیه یعنی تئوریسین شکنجه و اعدام  بار دیگر بر «مجازات قاطع و سنگین برای جرائم مربوط به موادمخدر» تأکید کرد (روزنامه حکومتی عصر ایران-۵دی۹۵). 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴ دی ۱۳۹۵ (۳ژانویه ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا