سال ۱۳۹۵

ایران: هشدار نسبت به جان زندانی سیاسی علی معزی و فراخوان برای نجات وی

دژخیمان رژیم آخوندی زندانی سیاسی علی معزی را در یك اقدام مشكوك از صبح امروز چهارشنبه ۱۵ دی (۴ژانویه) به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت وی فرامی خواند.

علی معزی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین که در سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت محبوس است؛ صبح امروز به صورتی غیرعادی به بهداری زندان فراخوانده شد. اما او كه احتمال یك توطئه را می داد از رفتن به بهداری امتناع نمود.

او طبق روال معمول هفتگی؛ امروز به ملاقات خانواده اش رفت اما حوالی ساعت 10 صبح هنگام بازگشت، توسط افراد ناشناسی به محل نامعلومی منتقل شد و هنوز هیچ نشانی از او در دست نیست.

علی معزی؛ از زندانیان دهه 60 و پدر دو مجاهد اشرفی است. وی آخرین بار در خرداد سال 1390 دستگیر شد. و در آذر ماه سال 94 به رغم پایان دوران محکومیتش، به یک سال زندان اضافی محکوم شد. علی معزی از بیماریهای مختلف رنج می برد و بارها در سلولهای انفرادی و زیر شکنجه های مختلف قرار گرفته است.

در همین حال دژخیمان زندانی سیاسی صالح کهندل را که در آستانه آزادی قرار دارد به بند 8 اطلاعات زندان گوهردشت احضار کردند و او را تهدید کردند که پس از پایان محکومیتش او را آزاد نخواهند کرد. آنها گفتند در صورتی که آزاد شوی هم حق نداری که در مکانهای عمومی حاضر شوی در غیراینصورت دوباره تو را دستگیر خواهیم نمود.

صالح کهندل، ۵۱ساله: در زمستان ۸۵، به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر و به ۱۰سال حبس محكوم شد. مهدیه و اكبر مدد زاده دو تن از بستگان وی در قتل عام ساكنان اشرف در فروردین ۹۰ به شهادت رسیدند.

 پرونده سازیهای جعلی پس از دوران محکومیت یک روال شناخته شده رژیم آخوندی برای سر باز زدن از آزادی زندانیان سیاسی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵دی ۱۳۹۵(۴ژانویه۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا