کمیسیون زنان

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران:‌ فراخوان به آزادی شهناز اکملی از مادران شهیدان قیام

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت عموم مراجع بین المللی حقوق بشر و ارگانهای مدافع حقوق زنان و فعالان حقوق زنان و کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر دستگیریهای خود سرانه را به اقدامی سریع و مؤثر برای آزادی خانم شهناز اکملی، از مادران شهیدان قیام ۸۸، فرا می خواند.

مأموران وزارت اطلاعات خانم شهناز اکملی را در روز ۶ بهمن (۲۵ ژانویه) در منزل شخصی اش بازداشت و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.

خانم اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، ۲۶ ساله، است که در روز ۶ دی ۸۸ در تهران بر اثر شلیک مستقیم گلوله به دست پاسداران جنایتکار رژیم به شهادت رسید. خانواده او پس از تلاش بسیار جسدش را دو هفته بعد در پزشک قانونی کهریزک پیدا کردند. در این فاصله وزارت اطلاعات به طور مستمر آنها را مورد تهدید قرار می داد. پس از پیدا شدن پیکر مصطفی نیز، عوامل اطلاعاتی رژیم از دفن آن در تهران جلوگیری کردند و خانواده اش را مجبور ساختند که او را بدون برگزاری مراسم و حضور بستگانش در شهرستانی در خارج از تهران دفن نمایند.

خانم شهناز اکملی در این سالیان خواهان مجازات آمران و عاملان قتل فرزندش بوده است و از این بابت او و همسر و دخترش همواره تحت فشار و تهدیدهای مستمر وزارت اطلاعات قرار داشته اند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ (۸ فوریه ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا