سال ۱۳۹۵

ایران: تشدید فشار بر زندانیان گوهر دشت، زاهدان و مشهد

رژیم ضدبشری آخوندی اعمال فشار و شکنجه زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج را شدت بخشیده است. از روز شنبه ۱۶ بهمن (۴فوریه) در حالی که بر اثر ریزش سنگین برف و یخبندان دمای هوا چندین درجه زیر صفر است، زندانیان به خاطر قطع بودن سیستم گرمایش زندان در شرایطی بسیار دشوار قرار دارند و بر اثر فقدان امکانات لازم برای گرم نگاه داشتن خود، به شدت بیمار شده اند. زندانیان سالمند و بیمار در این وضعیت فشاری مضاعف را تحمل می کنند.

گروهی از زندانیان گوهردشت روز ۱۷ بهمن در نامه یی به سازمان بهداشت جهانی نوشتند: «در شرایطی برای داشتن كمترین ارتباط و اطلاع رسانی از وضعیت زندانها، زندانیان و خانواده ها را به اهانت آمیزترین شكل تفتیش و بازرسی می كنند…الان چند روز است كه در شرایط دمای صفر و زیر صفر هوا، زندان گوهرشت كرج سیستم گرمایشی اش به كلی از كار افتاده و هیچ اقدامی هم برای آن صورت نمی گیرد».

 در زندان زاهدان باندهای مافیایی در روزهای اخیر ازجمله در نیمه شب یکشنبه ۱۷بهمن در حالیکه زندانیان در حال استراحت بودند آنها را مورد حمله قرار دادند و وسایل آنها را تخریب کردند. صبح همان روز در حمله به اتاقهای بند ۳، تلویزیون زندانیان را که خودشان خریداری كرده بودند، با خود بردند. باندهای مافیایی در زندان زاهدان توسط شکنجه گری به نام حسین خواجه که مدیر داخلی زندان است هدایت می شوند.

در همین حال، دژخیمان با ادغام بندهای نوجوانان و جوانان شرایطی بسیار سخت و طاقتفرسا را بر زندانیان زاهدان تحمیل کرده اند. به نحوی که زندانیان جای خواب ندارند و راهروها نیز مملو از جمعیت است. زندانیان به دلیل کمبود سرویسهای بهداشتی در معرض انواع بیماریهای مسری قرار گرفته اند. آب زندان نیز از بعد از ظهر شنبه ۱۶بهمن تا ظهر روز بعد به طور کامل قطع شده بود. از بیش از ۲۰۰۰ زندانی زاهدان۳۵۰ تن در انتظار اعدام به سر می برند. زندانیانی که توانایی خرید مواد غدایی ندارند از سوء تغذیه شدید رنج می برند. چندی پیش یک زندانی ۳۲ساله كه بیماری قلبی داشت به دلیل ممانعت از رفتن به بیمارستان جان سپرد.

زندانیان زندان وکیل آباد مشهد نیز در سرمای شدید و زیر صفر مشهد از نبود وسایل گرمایشی رنج می برند و شماری از آنان بیمار شده اند. آب و برق و گاز به طور مستمر قطع می شود. شمار بالایی از زندانیان محکوم به اعدام هستند و هر هفته تعدادی از آنان مخفیانه در این زندان به دار آویخته می شوند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژُه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگران شکنجه و حق حیات را به اعزام یک هیأت حقیقت یاب برای رسیدگی به وضعیت وخیم زندانهای ایران فرا می خواند .

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰بهمن ۱۳۹۵ (۸فوریه۲۰۱۷ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا