سال ۱۳۹۵

ایران:‌ توطئه مجدد وزارت اطلاعات برای جلوگیری از آزادی علی معزی

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر دستگیریهای خودسرانه را به اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی زندانی سیاسی آقای علی معزی فرا می خواند.

وی که بر اساس احکام ظالمانه بیدادگاههای همین رژیم می بایست حدود دوسال پیش یعنی بهار ۱۳۹۴ آزاد می شد، در آذرماه ۹۴ در یک دادگاه نمایشی در یک پرونده سازی جدید به یکسال حبس اضافی محکوم شد. اکنون كه همان یكسال حبس اضافی نیز تمام شده و وی می بایست دو ماه پیش آزاد می شد، وزارت اطلاعات در یک توطئه جدید در پی آن است که با یک پرونده جعلی دیگر او را تجدید محاکمه کند و بار دیگر از آزادی او جلوگیری نماید.

علی معزی۶۶ ساله از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و پدر دو مجاهد اشرفی است. او در روز ۱۵ دی (۴ ژانویه۲۰۱۷) پس از ملاقات هفتگی با خانواده اش در زندان گوهردشت، توسط دژخیمان با زور و در حالی که روی زمین کشیده می شد، از زندان گوهردشت به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شد. او طی دو ماه گذشته ممنوع الملاقات بود. علی معزی اکنون به بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. وی بر اثر تحمل سالیان حبس و شکنجه از بیماریهای مختلف رنج می برد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ (اول مارس ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا