سال ۱۳۹۵

ایران: اعتراضات گسترده کارگران در خوزستان

در روز ۱۰ اسفند ( ۲۸ فوریه) اعتراض صدها كارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای هجدمین روز در برابر ساختمان استانداری خوزستان ادامه یافت. آنها به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و مزایای خود و همچنین نامشخص بودن وضعیت کارخانه و آینده شغلی خود اعتراض دارند.

کارگران پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «ما کارکنان گروه ملی چند ماهی است که حقوق نگرفتیم» و «ما کارگران گروه ملی تا آخر ایستاده ایم». آنها در جریان سفر روحانی به خوزستان نیز در مقابل فرودگاه اهواز تجمع کرده و با سردادن شعار «روحانی وعده هات کو؟» به وی اعتراض کردند.

گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با ۱۸ خط تولید و ۴۰۰۰ کارگر و کارمند از بزرگترین واحدهای تولیدی کشور بود که در سال ۸۸ به بهانه خصوصی سازی، به یکی از باندهای حاکم فروخته شد و در جریان جنگ قدرت درونی رژیم و افشای یک اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی، به دست قضاییه رژیم افتاد. سران رژیم با وجود فعال بودن خطوط تولید این كارخانه و فروش۴۰۰میلیون تومان از اموال آن، حقوق و مزایای کارگران و کارمندان را پرداخت نمی كنند.

در روز ۹ اسفند نیز کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه خوزستان در ادامه اعتراضات شان به دریافت نکردن حقوق و مزایای خود در مقابل ساختمان کارخانه دست به تظاهرات زدند.

همزمان کارگران نی بر همین مجتمع نیز در محوطه کمپ به دلیل محقق نشدن مطالبات بیمه خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. .همچنین حدود ۸۰ تن از رانندگان خودروهای تریلی و تراکتور نی کش نیز برای چندین ساعت در اعتراض به پراخت نشدن مطالبات ماههای اخیر خود دست به اعتصاب زدند. این مجتمع دولتی طی ماههای اخیر از پرداخت مطالبات ۲۵۰ کارگر بازنشسته این واحد تولیدی نیز سر باز زده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ (۱ مارس ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا