کمیسیون ورزش

كميسيون ورزش: بی آبرویی هاى پی در پی ورزشی در رژيم فاسد و جنايتكارآخوندها

رژيم دزد و فاسد آخوندها كه پس اندازهاى مردم و دستمزدهاى كارگران زحمتكش ايران را در ابعاد نجومي  و بدون هيچ شرم و خجالتى به يغما برده با پرداخت نكردن تعهداتش به فدراسيون جهاني شطرنج يك بي آبرويي بين المللي ببار آورد. فدراسیون جهانی شطرنج (فيده) با خارج کردن نام ایران از رنکینگ جهانی، شطرنج ايران را رسماً تعلیق کرد و تازماني كه بدهي 120 هزار دلاري اين فدراسيون به فيده پرداخت نشود تعليق ايران در اين رشته ادامه خواهد داشت.

از سوي ديگر رژيم آخوندي كه سالهاست با انوع حمايت هاي مالي و نظامي و سياسي از رژيم جنايتكار بشار اسد به ادامه حكومت ننگين او ياري رسانده است در يك بي آبرويي ديگر متهم به تباني در بازي فوتبال با سوريه شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا (آي اف سي) به دلیل اعتراض های طرح شده از سوی تیم های ازبکستان و استرالیا، تحقیق درباره نتایج بازی های هفته پایانی انتخابی جام جهانی در آسیا را در دستور کار قرار داده است. شاكيان ميگويند نتیجه مساوي بازی ایران و سوریه مشکوک و بخاطر امتياز دادن به رژيم بشار اسد براي بالا رفتن در رده بندي مسابقات است. همين رژيم فوتباليست هائي كه با باشگاه هاى كشورهاى ديگر قرارداد بازى بسته اند را به دليل اينكه در مسابقه تيم آن كشور با اسرائيل بازي كرده اند از بازي در ايران محروم ميكند.

در يك فقره وقاحت و بي آبرويي ديگر نظام سراپا ارتجاعي آخوندي كه تا امروز از ورود بانوان ايران به استاديوم هاي ورزشي براي تماشاي مسابقات مختلف منجمله فوتبال ممانعت ببار آورده و باعث تنفر مردم ايران و محكوميت  هاي جامعه بين المللي شده است، اجازه داد كه زنان سوري براي مشاهده مسابقه فوتبال سوريه و ايران وارد استاديوم هاي رژيم بشوند. كاري دقيقا در رديف غارت اموال مردم ايران و بذل و بخشش هاي بيحد و حصر براى نگهدارى اسد در سوريه و هزينه هايي كه براي تروريستهاى ديگر در جاى جاى جهان ميپردازد.

اين جانيان عمامه داركه هيچ حرمتى براى مردم ايران و حيثيت ملى ايرانيان قائل نيستند براى حفظ حكومت ننگينشان كه غرق در معضلات بي حد است به هر خار و خاشاكى آويزان مي شوند و از آنجائيكه به درستى دريافته اند كه مردم ايران بخصوص زنان و مردان جوان ايرانى لحظه شمارى ميكنند تا اين نابكاران را به زباله دان تاريخ بريزند، در امر ورزش نيز تمام فدراسيونها واستاديومهاى ورزشى را به جانيان ضد ايران و ايرانى يعني پاسداران و بسيجى ها سپرده اند.

هم ميهنان گرامى تا زمانيكه اين حكومت ننگين و اين عقب ماندگان تاريخى با تفكرات ارتجاعى، درايران به چپاولگرى و كشت وكشتار مردم ايران و تهديد جامعه بين المللى مشغولند در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. براي تغيير بنيادين اين اوضاع يك راه حل بيشتر متصور نيست و آنهم براندازى تام و تمام اين رژيم با همه دار و دسته هاى آن است. پس بياييد دست در دست هم و همگام با مقاومت ملى و مردمى ايران ننگ اين حكومت ضد ايران و ايراني را از صحنه ايران پاك كنيم.

 مسلم اسكندر فيلابي

كميسيون ورزش شوراى ملى مقاومت ايران

20 شهریور ۱۳۹۶ (11سپتامبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا