سال ۱۳۹۶

روحاني با مقصر جلوه دادن غارت شدگان گفت از پول بانك مركزي نمي توان براي حل اين مشكل پرداخت

آخوند حسن روحاني، رئيس جمهور فاشيسم دینی حاكم بر ايران، به دنبال جلسه رؤساي سه قوه در حاليكه توسط پاسدار علي لاريجاني و سردژخيم صادق لاريجاني همراهي مي شد، با بيشرمي مردم خشمگين و معترضي كه تمام زندگيشان توسط مؤسسات وابسته به ارگانهاي حكومتي غارت شده است را مقصر قلمداد كرد. وی گفت: «مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانکها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند, بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق میکنند, تردید داشته باشند».

رئيس جمهور ارتجاع كه در كنار خامنه اي و ديگر سران رژيم خود يكي از بزرگترين سارقان تاريخ ايران است بعد از يكسال وعده و وعيد به غارت شدگان گفت: «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمیتوان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند». وي به جاي اينكه به مطالبات مردم معترض پاسخ دهد، اضافه کرد:‌«اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود, بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد» (۲۰ آبان ۱۳۹۶).

اظهارات وقيحانه روحاني در حالي است كه به اعتراف مقامها و رسانه هاي حكومتي بيش از ۵۰۰۰مؤسسه اقتصادي، كه اموال مردم را غارت كرده اند، متعلق به سپاه پاسداران، بسيج و نيروي انتظامي و ديگر ارگانهاي حكومتي است كه از اجازه و حمايت بانك مركزي تحت کنترل روحانی برخوردارند و ۱۰ تا ۲۵ در صد نقدينگي كشور را در اختيار دارند.

علی وقف‌چی، نماینده مجلس رژیم، در روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ به نقل از رئیس هیأت مدیره يكي از اين مؤسسات به نام کاسپین كه از بانك مركزي مجوز دريافت كرده است، گفت: «بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این مؤسسه سپرده گذاري كرده اند، یعنی حدود ۸.۷میلیون نفر مرتبط با مؤسسه کاسپین است که یک‌دهم جمعیت کل کشور را شامل می‌شود». وی افزود: «نیروی انتظامی به رؤسای مناطق سراسر کشور اعلام کرده است که به جای برخی از مؤسسات می‌توانید تابلوی کاسپین را بزنید».

ابعاد اين چپاول به حدي است كه آخوند آزاديخواه، نماینده مجلس رژیم، در روز ۲۰ آبان به خبرگزاري فارس ارگان سپاه پاسداران گفت: «باید کسی کر باشد تا فریاد تظلم مالباختگان مؤسسات مالی را نشنود و کور باشد تا وضعیت نامناسب معیشت و اشتغال مردم را نبیند…شعارهای مردم بهدلیل اهمال مسئولان امر، از مشکلات صنفی بهسمت شعارهای ساختارشکنانه در حال تغییر است».

اظهارات رذيلانه روحاني عليه ميليونها زن و مرد و پير و جوان غارت شده، يك بار ديگر نشان مي دهد كه اين رژيم و همه باندها و سردمدارانش در غارت و چپاول اموال مردم ايران همدست و شريك هستند و تنها با سرنگوني تماميت اين رژيم قرون وسطايي مردم ايران روي رفاه و آسايش و دموكراسي و آزادي خواهند ديد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۳ ابان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا