سال ۱۳۹۶

قیام ایران-شماره ۱۲۱ : تظاهرات هزاران تن از کشاورزان و مردم اصفهان: می جنگیم می میریم حق‌آبه پس می گیریم

اعتراضات هزاران تن از کشاورزان به جان آمده ورزنه، سرشيادران، اژيه و … در روز جمعه با حمایت مردم اصفهان ابعادی گسترده تر یافت. جمعیت انبوه در اعتراض به خودداری رژیم از دادن حق آبه کشاورزان و وضعیت فاجعه بار معیشتی کشاورزان و دامداران در کنار پل خواجو دست به تجمع زدند. و سپس با شعار عزا عزاست امروز زندگی کارگر روی هوا است امروز؛ روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟؛ مسئولين حيا كنيد، رياست را رها كنيد؛ در خیابانهای شهر به راهپیمایی پرداختند. آنها همچنین شعار می دادند: كشاورز مي‌ميرد- صدقه نمي‌پذيرد؛ مي‌جنگيم مي‌ميريم حقآبه پس مي‌گيریم. آنها بنر بزرگی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود: «ما كشاورزان شرق اصفهان خواهان حقآبه هزاران ساله خود هستيم و تا پاي جان ايستاده ايم».

معترضان در مسیر راهپیمایی خود در نمایش جمعه این شهر حضور یافتند. آنها در واکنش به اراجیف سخنران نماز جمعه به وی پشت نموده و او را هو کردند و با سر دادن شعار «تکلیف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه» دست به اعتراض زدند و مانع سخنرانی وی شدند. تظاهرکنندگان در مسیر حرکت خود هنگام تجمع در مقابل رادیو تلویزیون رژیم شعار می دادند: ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما.

اعتراضات كشاورزان ورزنه از ۲۷بهمن شروع شده و از روز ۹ اسفند به تظاهرات در مقابل بخشداری اصفهان دست زدند كه با حمایت مردم اصفهان و کشاورزان مناطق شرق اصفهان ابعاد گسترده بخود گرفت

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵ اسفند ۱۳۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا