کمیسیون خارجه

كميسيون خارجه: مقاومت ايران جنايت تروريستي در سينا و كشتار صدها نمازگزار بيدفاع را قویاً محكوم مي كند

مقاومت ايران جنايت ضد اسلامي و ضد انساني تروريستي در شمال شبه جزيره سينا عليه نمازگزاران بيدفاع را كه تا كنون ۲۳۵ قرباني و شمار زيادي مجروح به جاي گذاشته است به شدت محكوم مي كند و عميقترين تسليتهاي خود را به مردم و دولت مصر و به ویژه به خانواده هاي قربانيان تقديم مي كند و براي مجروحان از خداوند بزرگ شفاي عاجل مسئلت دارد.

جنايت فجيع عليه بشريت در شبه جزيره سينا، آنهم عليه نمازگزاران، يك بار ديگر نشان داد كه تروريسم جنايتكارانه تحت باندرول اسلام چه در لباس شيعه و چه در لباس سني نه تنها هيچ ربطي به اسلام ندارد بلكه رو‌در‌روي تعاليم عاليه آن است.

مردم ايران كه چهار دهه است با تروريسم و بنيادگرايي چنگ در چنگ هستند و ۱۲۰هزار تن از فرزندانشان به دست تروريستهاي حاكم بر ايران اعدام شده اند، درد و رنج مردم مصر را به خوبي احساس مي كنند و در آن سهيم هستند.

اين تروريسم ضد بشري در ابعاد امروزي اش با روي كار آمدن فاشيسم ديني در ايران در سال ۱۹۷۹ بارز شده است و چهار دهه است كه نطام ولايت فقيه حاكم بر ايران به طور عملی پايتخت صدور تروريسم و بنيادگرايي و مشوق، مروج، آموزش دهنده و صادر كننده و زمينه ساز تروريسم است وكليه جريانات تروريستي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با اين مركز جنايت ارتباط دارند. اين رژيم از آن دسته از كشورهاي منطقه كه رابطه نزديكي با آنها دارد براي توسعه و گسترش تروريسم و بنيادگرايي سوء استفاده مي كند. براي پايان دادن به اين چرخه خون و وحشت بايستي آن را در كانونش در تهران تحت حاكميت ملايان در هم شكست.

شوراي ملي مقاومت ايران- كميسيون خارجه

۳ آذر ۱۳۹۶ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا