کمیسیون ورزش

کمیسیون ورزش: درود به مردم دلاور ایران که علیه ایلغار خمینی قیام کرده‌اید‎

ایلغار خمینی دیگر جایی در ایران ندارد. مردم ایران مصمم هستند و با جان و مالشان در پی براندازی این جانیان هستند. آنها حاکمیت ملاها را هدف قرارداده‌اند و به‌زودی تمام دار و دسته‌های رژیم را از ایران فراری خواهند داد.

مردم در خیابانها فریاد برمی‌آورند که درآمدهای ما را خرج تروریسم نکنید. مردم ایران در شهرهای مختلف از کرمانشاه تا مشهد و به‌خصوص همشهریهای دلاور قوچانیم تنفر خود را از این حکومت ضدایرانی اعلام کردند.

من حرفی هم با نعلین لیس‌های رژیم دارم و آن توبه است. توبه زمانی مورد قبول است که شما قبل از این‌که به دست مردم اسیر شوید خود را از رژیم و دزدیها و کثافتکاریهای ملاها دور کنید و با اعتراف به گناهانتان از مردم تقاضای بخشش نمایید. با شناختی که از مردم ایران و به‌خصوص مقاومت ایران دارم درصورتی که صادقانه قبل از گیر افتادن به دست مقاومت و مردم ایران به رژیم پشت کنید، جنایات رژیم را افشا و به گناهانتان اعتراف کنید مورد بخشش قرار خواهید گرفت.

این حکومت دیگر جایی در منطقه و جهان و بین ایرانیان ندارد و همان‌طور که خانم مریم رجوی بارها تکرار کرده‌اند مردم و مقاومت ایران این رژیم را به‌زودی به زباله‌دان تاریخ خواهند ریخت.

مسلم اسکندر فیلابی

مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران

۹دی ۱۳۹۶ (۳۰دسامبر ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا