کمیسیون خارجه

كميسيون خارجه : پذيرش وزير خارجه رژيم ملايان همزمان باتظاهرات ميليونها ايراني با شعار مرگ بر خامنه اي و درحاليكه تظاهركنندگان دستگير شده زير شكنجه شهيد ميشوند مايه شرم است

روز پنجشنبه ۱۱ژانويه، در حاليكه قيام مردم ايران وارد سومين هفته خود شده است، قرار است جواد ظريف، وزير خارجه ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران در بروكسل با خانم موگريني ديدار كنند. اين در حالي است كه در دو هفته گذشته برغم تدابير سركوبگرانه در ۱۴۰شهر با شعارهاي مرگ بر خامنه اي مرگ بر روحاني به تظاهرات پرداخته اند.

 بنا به اذعان مقامات رژيم در اين تظاهراتها از ۳۷۰۰ نفر از تظاهركنندگان بي‌دفاع دستگير شده اند. شمار واقعي دستگير شدگان به مراتب بيشتر است. آنها تحت شديدترين فشارها و شكنجه‌ها قرار دارند و بنا بر گزارش عفو بين الملل حداقل پنج نفر از دستگير شدگان در زندانهاي رژيم كشته شده اند. در چنين شرايطي، پذيرفتن و ملاقات با فرستاده ملايان با هر بهانه‌یي صرفاً مايه شرم و ننگ آور است و به‌وضوح لگدمال كردن ارزشهاي حقوق بشري است كه اتحاديه اروپا مدعي سردمداري آن است.

هر گفتگويي با اين رژيم كه مردم ايران خواستار سرنگوني آن هستند، بدون محكوم كردن علني و بي قيد و شرط جنايات اين رژيم و حمايت بي‌قيد و شرط از حق مردم ايران براي آزادي بيان، آزادي تظاهرات و حق آنها براي تغيير رژيم به‌طور عملی به مفهوم همدستي با اين رژيم در جنايتهایش است.

اگر خانم موگاريني و همكاران او كمترين ارزشي براي ارزشهاي جهان شمول حقوق بشري قائل باشد، مي‌بايست به‌طور علني و به‌صراحت از خواست مشروع مردم ايران براي پايان ديكتاتوري ديني حمايت و سركوب تظاهرات و كشتن زندانيان زير شكنجه را محكوم كند.

جواد ظريف كه هيچ رسالتي جز توجيه جنايتهاي رژيم و جنگ افروزيهاي منطقه‌یي رژيم نداشته است، به‌كرات به‌طور مشمئز كننده‌یي از تروريستهاي سرشناس همچون حسن نصرالله، دبير كل حزب الله لبنان، عماد مغنيه، فرمانده شاخه نظامي حزب الله كه شخصا فرماندهي برخي از خونين‌ترين عمليات تروريستي حزب الله را به‌عهده داشته است و همچنين قاتل مردم سوريه، بشار اسد، تعريف و تمجيد نموده و با آنها ملاقات كرده است.

مردم ايران در قيام خود با شعارهايي همچون «نه به اصلاح طلب، نه به اصولگرا، دیگر تمام است ماجرا» به‌خوبي نشان دادند كه هيچ تفاوتي بين دو جناح اين رژيم نبوده و خواستار سرنگوني تماميت آن هستند.

كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۱دی ۱۳۹۶ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا