سال ۱۳۹۷

اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت ايران

اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت در روزهاي چهاردهم و پانزدهم تیر۱۳۹۷با حضور رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران برگزار شد.
در آغاز اجلاس، خانم رجوی با درود به شهيدان و مصدق بزرگ به مناسبت سالگرد قيام ملي ۳۰ تير ۱۳۳۱ و سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت در ۳۰ تير ۱۳۶۰ گفت: اجلاس شورا در شرايطي برگزار مي‌شود كه كشور ما در تب و تاب قيامهاست.

به‌خصوص قیام سه روزه تهران و قیامهای همزمان در ۱۲شهر دیگر که هرکدام از آنها شایان تبریک است. اكنون موضوع اصلی، سرنگونی نظام غاصب و نامشروع آخوندی است که شورا از ابتدا برای آن تاسیس شده و در سی و هفت سال گذشته در این مسیر با تمام قوا پیکارکرده است.
خانم رجوي با يادآوري مبارزات شورا در پهنه‌هاي گوناگون افزود: از افشای نقض حقوق بشر در ایران تا بمب‌سازي و برنامة مخفيانة اتمی و از صدور ارتجاع و بنيادگرايي تا افشاي تروريسم و نيروي تروريستي قدس و برنامه‌هاي موشكي رژيم، شوراي ملي مقاومت ايران مبتکر، آغازگر و پرچمدار بوده و شرايط‌ِ به‌دام افتادن دشمن مردم ايران را در این میدانها فراهم کرده است.
خانم رجوي هم‌چنين خاطرنشان كرد، ما به دولت‌ها و جامعة جهانی مجدداً یادآوری می کنیم که جایگزین كردن قاطعیت با مماشات در برابر فاشیسم ديني حاکم بر ایران، نه تنها حق و خواستة مشروع مردم ایران، بلکه ضرورت و تضمين صلح و آرامش در منطقه و جهان است.
اجلاس مياندوره‌يي شورا، که به دنبال گردهمایی سالانة مقاومت برگزار شد، اجتماع عظیم ۹ تیر را نمادی درخشان از موقعیت جنبش مقاومت و جوشش یک عزم فراگیر میهنی و مردمي برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی توصیف کرد. اعضای شورا برگزاری پیروزمند این گردهمایی، با حضور صدها شخصیت سیاسی و نمایندگان مجالس قانونگذاری و شهرداران و منتخبان مردم از کشورهای مختلف در پنج قارة جهان را به برگزارکنندگان و هموطنان تبریک گفتند و تأکید کردند در این اجتماع با شکوه، آن چه طنین افکند؛ شعارها و خواستهای قیام سراسری برای براندازی تمامیت رژیم ولایت فقیه و پایان ماجرای مبتذل«اصلاح طلب ـ اصولگرا » و شعبدة اعتدال و میانه روشدن رژیم قرون وسطایی بود. جهان در گردهمايي ايران آزاد، بالا رفتن پرچم «قیام و ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی»، «حمایت از شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی» و «همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبي» را نظاره كرد.
اجلاس شورا، تلاشهای آشکار و پنهان رژیم را که پس از قيام سراسري به طور مضاعف در صدد بود از برگزاری گردهمایی پاریس جلوگیری کند، بررسي كرد و توطئة تروریستی با شركت دیپلومات تروريست رژيم در اتريش را مورد بحث قرار داد. اسدالله اسدی سركرده ايستگاه اطلاعاتي رژيم در اتريش که برای تحویل دادن مواد انفجاری به مزدوران به لوکزامبورگ رفته بود در مسیر بازگشت با پاسپورت دیپلوماتیک درخاک آلمان دستگیر شد. پارلمانترهای اروپایی اين اقدام تروريستي را «سقف بی سابقه یی از تروریسم دولتی و جنایت سازمان یافته در قلب اروپا» توصیف کرده اندكه هیچ جایی برای تعلل در بستن سفارتخانه ها و نمايندگيها و لانه هاي تروريسم و جاسوسي این رژیم درکشورهای اروپایی باقی نمی گذارد.
مقاومت ايران در اطلاعيه‌ها و نامه‌هاي متعدد و مكرر، بارها و بارها نسبت به تروريسم افسارگسيختة رژيم آخوندي و ضرورت مقابله با آن در كشورهاي مختلف اروپايي هشدار داده بود. از اين رو، اجرای مصوبة اتحادیه اروپا در آوریل ۱۹۹۷ در مورد اخراج مأموران اطلاعات و نيروي تروريستي قدس، نه تنها لازمة امنیت پناهندگان ایرانی، بلکه لازمة امنیت شهروندان اروپايي در برابر رژیمی است که «پدر خوانده داعش» و «نخستین حامی تروریسم و بانکدار مرکزی آن در جهان» شناخته می شود؛ رژیمي که با سوء استفاده از تسهیلات دیپلوماتیک، بارها و بارها، شهرها و اماکن عمومی در سراسر اروپا را با ترور و انفجار به خون کشیده است.
اعضای شورا يادآور شدند که دیکتاتوری آخوندی درطی سالیان و بزنگاههای سیاسی متعدد، با روی آوردن به کشتار جمعی و قتل عام و بمباران و حملات موشکی عليه مقاومت سازمانیافته، نشانی آلترناتیو و جنبشی را به همگان ميدهد که وجود آن را نفي موجودیت خود می بیند. اما این بار، با کشف توطئه بمب گذاری براي برهم زدن گردهمايي ايران آزاد در پاریس؛ توطئه‌اي که دامنة آن در پنج کشور، فرانسه و بلژیک و اتریش و لوکزامبورگ و آلمان، گسترده بود؛ درنده‌خویی رژیم با وضوحی بی سابقه در برابر افکار عمومی اروپا و جهان قرار گرفت و درعین حال، به همگان نشان داد که دیکتاتوری به لرزه در افتاده در برابر مردم و مقاومت ایران، از اجتماع مردم گرداگرد این مقاومت در فاصله چند هزار کیلومتری، تا کجا می ترسد.
درحالیکه گردهمایی ۹ تیر و مجموعه‌یی از کنفرانسهای تشکیل شده در روزهای قبل و بعد از آن در پاریس، سرفرازی و درستی سیاستها و مشی مقاومت ایران و جایگزین دموکراتیک را در معرض قضاوت عمومی قرار داد، درست در همان روزها، سفر رئیس جمهور رژیم به سوئيس و اتریش و شرکت وزیرخارجه اش در کمیسیون مشترک برجام در وین، به صحنه رسوایی و شکست خفت بار روحانی و خامنه ای تبدیل شد. برجام نا فرجام و آویختن آنها به دامن دولت قبلی آمریکا بر سر خودشان آوار شده است. از اين رو، در همان حال كه مشغول مذاكرات سياسي با اروپا هستند، تروریستها و مأموران و مزدورانشان با بمب و پاسپورت دیپلوماتیک خاک این قاره را در جستجوي راه‌حل نظامي و تروريستي براي بقاي اين رژيم، در مي‌نوردند.
اجلاس شورا در بارة روند خیزشها و اعتصابها و حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم به بحث و نتيجه‌گيري پرداخت. نيروهاي شركت كننده در اين خيزشها، کارگران،کشاورزان،کولبران، کسبه و مردم غارت شده توسط مؤسسات حکومتی و دیگر زحمتکشان و تهیدستان، یعنی همان نیروهای توفنده قیام سراسری دیماه و کانونها و شهرهاي شورشی هستند. تداوم جنبش اجتماعی و برآمدهای ستایش انگیز آن، نظير اعتصاب بازار، قیام در تهران به دنبال بحران ارزی و گرانی، اعتصاب سراسری کامیونداران، هم‌چنين خیزشها و تپشهای مستمر انقلابی در خرمشهر، آبادان، اهواز، کازرون، اصفهان، بانه و دیگر مناطق کردستان، بر ارزیابی اجلاس قبلی شورا مُهر تأیید می زند که «قیامهای شکوهمند دیماه ۹۶ چنان تحولی در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران پدید آورده که دیگر نه جامعة ایران، نه رژیم حاکم، نه روابط این رژیم با منطقه و جهان، به شرایط قبل از این قیامها ـ که از سوی محققان صاحبنظر واجد مشخصه های ”یک انقلاب کامل“ توصیف شده است ـ برنخواهد گشت».
شورا هم‌چنین بحرانهای فزاینده زیست محیطی و اقتصادی و فجایعی مانند بی‌آبی و توفان ریزگردها را مورد بررسي قرار داد. اين بحرانها نه تنها کشاورزی و کار و فعالیت تولیدی، بلکه زندگی روزمره و نفس کشیدن را هم در بسیاری از نقاط کشور به خصوص در سیستان و بلوچستان و خوزستان، دشوار كرده است. اعترضات حق طلبانه با شعار پر معنای مردم به ستوه آمده در نقاط مختلف کشور همراه بوده است که فریاد می زنند «دشمن ما همین جاست». به همین دلیل، تنها راه خلاصی از بحرانها و پایان دادن به فجایع ناشی از حاکمیت غاصب آخوندها ، تمرکز تمام نیروها برای قیام و براندازی بدترین دشمن ایران و ایرانی است.
اعضاي شورا، در بررسی موقعیت ورشکسته دولت روحانی و تنگناهای همه جانبه یی که رژیم ولایت فقیه را پس از شکست برجام فراگرفته، براین واقعیت تاکید کردند که در شرایط کنونی مهمترین دغدغة این رژیم بحرانزده سرکوب قیامها و خفه کردن صدای اعتراض و حق طلبی مردم به ستوه آمده است. برسر این امر، البته باندها و جناحهای حاکمیت همدست و همراهند و از هیچ ترفند و نیرنگی و هیچ شقاوت و جنایتی نیز فرو گذار نمی کنند. اما پیامد سیاست دستیابی به بمب اتمی و برنامة موشکی و مداخلات جنگ افزوزانه در منطقه، رژیم را با بحران مالی و تحریمهای نفتی و بانکی فزاینده رو به رو کرده و بیش از هر زمان دیگری، به قول خودشان، بر سر دوراهی «مرگ یا خودکشی از ترس مرگ» قرار داده است.
اجلاس شورا نتیجه گیری کرد در چنین شرایطی از درماندگی رژیم و غلیان اجتماعی، این صورت مساله سرنگونی است که برای جنبش مقاومت برجسته میشود. در این باره، اعضای شورا بر آنچه که در پیام شماره ۹ ارتش آزادیبخش ملی ایران، توسط مسئول شورا خاطرنشان شده، تاکید کردند. آنجا که مي‌گويد: «سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه و کارما، و برعهده ما و مردم و پیشاهنگ انقلابی خلق ماست؛ با کانونهای شورشی و مؤسسان چهارم ارتش آزادی. در این راستا چگونه می‌توان شعله های قیام را به یکدیگر گره زد تا آتشفشانی برانداز و بنیانکن به پا شود؟ پاسخ در”همه باهم“ باسمه یی خمینی در جریان انقلاب ضد سلطنتی نیست. منظور او ”همه بامن“ بود. اتحاد و همبستگی، در میدان عمل برای سرنگونی استبداد دینی موضوعیت پیدا می‌کند و محک می خورد. این به گونه یی درون جوش و قانونمند، صفوف را تصفیه و از شیخ و شاه، از استبداد و وابستگی، و از فرصت طلبی و میوه چینی و موج سواری، پالایش می کند. این چنین، طلای ناب وحدت از بوتة آزمایش در میدان عمل عبور می کند. و الا، سره از ناسره هیچ‌گاه تمیز داده نخواهد شد. بنابراین، پاسخ پیشتاز، در جنگ صدبرابر و شورشگری حداکثر است. آنقدر که دشمن را به عقب نشینی وادار کند. آنقدر که بند از بند رژیم بگسلد».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۸ تير ۱۳۹۷

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا