سال ۱۳۹۷

تحصن فرهنگیان، کارگران راه آهن و شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران و استانهای مخلتف

امروز یکشنبه 12 اسفند ۱۳97 معلمان و فرهنگیان در تهران و استانهاي مختلف کشور از جمله خراسان رضوي – آذربايجان غربي – زنجان – خوزستان – مازنداران- كردستان – كرمانشاه – البرز- همدان – اصفهان – يزد- قزوين – خراسان جنوبي – آذربايجان شرقي دست به تحصن زدند، آنان خواستار دریافت حقوق معوقه خود در چند ماه گذشته هستند.

در یک تحول دیگر کارگران راه آهن برخی شهرها مانند نیشابور و اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه حقوق و بیمه و عیدی سال گذشته دست به اعتصاب زدند.

در تهران نیز امروز کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت تعاون رژیم در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان تجمع کردند.

سرکوب، فقر، و غارت روزافزون اموال عمومی و بیکاری و محرومیت اکثریت قریب به اتفاق مردم، ارمغان رژیم آخوندی است و تا این رژیم بر سر کار است این بحرانها هم چنان شدت می یابد. مقاومت ایران از اتحادیه های معلمان،‌ فرهنگیان، کارگران و … در کشورهای مختلف می خواهد به حمایت از خواستهای کارگران و زحمتکشان و فرهنگیان ایران برخیزند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷(۳مارس ۲۰۱۹)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا